เกี่ยวกับเรา

Raks Thai Foundation (CARE Thai) - Member of CARE International หรือ มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 โดยดำเนินงานสานต่องานของ CARE International ในการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงช่วยเหลือบุคคลที่ขาดโอกาส ภายใต้โครงการเพื่อสังคม 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเด็กและเยาวชน/  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ(ป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย)/ ด้านการส่งเสริมธุรกิจชุมชนและส่งเสริมด้านอาชีพ/ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเราให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่ทุกคน และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างงาน โดยไม่คำนึงถึงศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ อายุ ความพิการ ความทุพพลภาพ สถานภาพการสมรส หรือสถานะทหารผ่านศึก และอื่นๆการรับสมัครงานทั้งหมดของมูลนิธิรักษ์ไทย (แคร์ไทย) รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและการรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เรากำหนดให้พนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าร่วมในโครงการเปิดเผยการประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงาน ทางมูลนิธิจะมีการร้องขอข้อมูลอ้างอิงตามโครงการและตามนโยบายที่เป็นความมุ่งมั่นของเราในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงประโยชน์และการคุกคามทางเพศ การคุ้มครองเด็ก และความมุ่งมั่นในความเสมอภาคทางเพศ เน้นความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน และการต่อต้านการทุจริตและการฉ้อฉล*หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในระดับอื่น ผู้สมัครและพนักงานจะได้รับแจ้งเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมอีกครั้ง


สินค้าและบริการ

จำนวนประกาศงานทั้งหมด 30 รายการ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม

มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

การเดินทาง


  • 3, 44, 52, 90, 97,
    117, 524

  • สะพานควาย อารีย์

  • สวนจตุจักร กำแพงเพชร

  • ไม่มี

  • ไม่มี

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top