เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด เกิดจากการรวมตัวของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารระบบสารสนเทศรวมถึงบุคลากรด้านการออกแบบดีไซน์ โดยเน้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้ง การออกแบบระบบโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ เช่น SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ระบบโทรมาตร (Telemetry System) ให้บริการทางด้านระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นในงานอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยา, ธรณีวิทยา, สมุทรศาสตร์, วิเคราะห์คุณภาพอากาศและ วิศวกรรมเทคนิคธรณี เทคโนโลยีที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้ระดับนานาชาติ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ'บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด เกิดจากการรวมตัวของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารระบบสารสนเทศรวมถึงบุคลากรด้านการออกแบบดีไซน์ โดยเน้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้ง การออกแบบระบบโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ เช่น SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ระบบโทรมาตร (Telemetry System) ให้บริการทางด้านระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นในงานอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยา, ธรณีวิทยา, สมุทรศาสตร์, วิเคราะห์คุณภาพอากาศและ วิศวกรรมเทคนิคธรณี เทคโนโลยีที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้ระดับนานาชาติ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ข้อมูลติดต่อ
เดือนเพ็ญ มิ่งขวัญ
บริษัท ไนท แอคเซ็ส จำกัด 1111/149 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 8,44,73ก

  • ไม่มี

  • ลาดพร้าว

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top