เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บริษัทของคนไทย มาตรฐานสากล จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมและเครื่องสำอาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร กำลังต้องการบุคลากรที่มีไฟเข้าร่วมงานและเติบโตไปกับเรา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และวิธีการทำงาน ความมุ่งมั่นในการทำงาน การร่วมแรงร่วมใจ และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันของพนักงานระหว่างแบรนด์ คือ สิ่งสำคัญที่ผลักดันให้ SUCCESSMORE เข้มแข็ง เจริญเติบโตรุดหน้าสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจ Muti-level Marketing ในประเทศไทย ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานจะเกิดขึ้น เมื่อท่านเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานของท่าน ที่มีต่อระบบงานของบริษัทฯ ทั้งระบบการบรรลุเป้าหมายของหน้าที่รับผิดชอบของท่าน คือ องค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยแบ่งผลิตภัณฑ์หลักๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. NUTRINAL กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 18 ผลิตภัณฑ์

2. S MONE’ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Skin & Cosmetics 39 ผลิตภัณฑ์

3. BODYCHEER กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว 7 ผลิตภัณฑ์

4. NEATLY HOME กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 3 ผลิตภัณฑ์

5. GROWING MORE กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร 2 ผลิตภัณฑ์


สินค้าและบริการ
วีดีโอ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 9 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
แพร บุญศรี
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด 10/1-2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 543ก,179,206

  • หมอชิต

  • พหลโยธิน

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : ติดกับสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Park)
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top