JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
17,846
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 17,846

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด บริษัทของคนไทย มาตรฐานสากล จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมและเครื่องสำอาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร กำลังต้องการบุคลากรที่มีไฟเข้าร่วมงานและเติบโตไปกับเรา'บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด บริษัทของคนไทย มาตรฐานสากล จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมและเครื่องสำอาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร กำลังต้องการบุคลากรที่มีไฟเข้าร่วมงานและเติบโตไปกับเรา


สินค้าและบริการ

วีดีโอ

ข้อมูลติดต่อ

รุ่งทิวา ชุ่มเย็น
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด 10/1-2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-511-5955 ต่อ 801

การเดินทาง

543ก,179,206
หมอชิต
พหลโยธิน
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : ติดกับสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Park)

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์

- เขียนหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม Plan - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม - เป็นวิทยากรอบรมผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้กับลูกค้า - ติดตาม ประเมินผลการฝึก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

- จัดทำเอกสารด้านบัญชีและการเงิน บันทึกข้อมูลลงระบบบัญชี สำรองข้อมูลด้านบัญชี และ การเงินของบริษัท การจัดทำทรัพย์สิน ทะเบียนลูกหนี้-เจ้าหนี้ ทะเบียนเช็ค-ใบ สำคัญ เอกสารเกี่ยวกับการภาษีอากร ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่าย และรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มี...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

กราฟฟิคดีไซน์

รับผิดชอบออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนทางการตลาดต่างๆ ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ ออกแบบ สื่อโฆษณาต่างๆ ที่สนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการออกแบบป้ายต่างๆ ในสาขาใหม่ และกิจกรรมของบริษัท รวมทั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน (สาขากาญจนา-บางบอน)

ดูแลสำนักงาน และทำความสะอาดทั่วไป
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (สาขาชลบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานด้านบริการ ให้สาขาเกิดความเรียบร้อยในสาขาที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงดูแลความสะดวกให้กับนักธุรกิจ สมาชิกในเรื่องของการรับสมัคร การขาย บริหารจัดงา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง (สาขาลาดกระบัง)

1.ตรวจรับสินค้าเข้าจาก Supplper 2.ทำการจัดเก็บและจัดสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.จัดทำรายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกประจำเดือน ประจำปี ของบริษัท รายงานต่อหัวหน้างาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (สาขาลาดกระบัง) หลายอัตรา

1.ตรวจสอบสินค้าที่รับจาก Supplier ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 2.สุ่มตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 3.จัดทำรายงานสรุปสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานประจำวัน รายงานต่อหัวหน้างาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้าต่างประเทศ

1.บริหารและควบคุม ระบบงานคลังสินค้าต่างประเทศ 2.การประเมินจำนวนสินค้าเพื่อสนับสนุนการขายสำหรับสาขาต่างประเทศ 3.บริหารจัดการและควบคุมการจัดรับ-ส่งสินค้าต่างประเทศ 4.วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนิน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 9 รายการ