สธ. เผยแรงงานไทยสุขภาพทรุด พร้อมจัดคลินิกโรคจากการทำงานทั่วประเทศ

  • 11 พ.ค. 2563
  • 2040
 

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลสถิติ พบแรงงานไทยมีปัญหาสุขภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งปัญหาเรื่องกระดูก กล้ามเนื้อ และความเรียด ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย พร้อมจัดคลินิกโรคจากการทำงานใน โรงพยาบาลศูนย์ กว่า 97 แห่ง ทั่วประเทศ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือน มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานที่มีงานทำจำนวน 37.61 ล้านคน และ 1 ใน 10 ของประชากรวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพปี 2553 -2557 พบว่า แรงงานไทยมีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ 72.26 ต่อแสนประชากร โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช 12.21 ต่อแสนประชากร และมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ระหว่างอายุ 15 - 19 ปี สาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมาคือ มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ในผู้ชาย ส่วนผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและอุบัติเหตุ เป็นต้น

 “นอกจากนี้ ยังพบมีปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่มีภาวะเครียด วิตกกังวลจากโรคเรื้อรัง และภาวะหนี้สิน 6,231 ราย และมีปัญหาทางจิตเวช 4,845 ราย ปัญหาความรัก 1,600 ราย และปัญหาสัมพันธภาพในที่ทำงาน ต้องการเปลี่ยนงาน 256 ราย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอาการที่ค่อนข้างร้อนจัด ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่ทำงานกลางแจ้งดูแลสุขภาพ และระวังโรคที่เกิดจากความร้อนด้วย” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ทั้งนี้ นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนของแรงงานในระบบประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดโครงการ “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วม 1,800 แห่ง ผ่านการประเมิน 300 แห่ง เปิดคลินิกโรคจากการทำงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 97 แห่ง คัดกรอบโรคก่อนส่งรักษาตามสิทธิ ส่วนแรงงานงานนอกระบบได้มีการตั้งคลินิกอาชีวะอนามัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพหากพบผิดปกติจะส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการต้องตรวจสุขภาพลูกจ้างปีละ 1 ครั้งก็จริง แต่ที่ผ่านมาขาดการนำตัวเลขมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top