JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

 

ตำแหน่งและอัตราว่างรวม :  85 ตำแหน่ง  21,605  อัตรา ได้แก่
 

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
 

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
 

3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก  25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา

 

บัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต
 

(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่  ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง

 

กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 

กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2  ได้แก่  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแก้ว

 

กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 

กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3  ได้แก่  กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี
 

กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1  ได้แก่  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ นครราชสีมา  บุรีรัมย์   มหาสารคาม
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2  ได้แก่  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3  ได้แก่  นครพนม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองคาย   หนองบัวลำภู   อุดรธานี

 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1  ได้แก่  เชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง   ลำพูน
 

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2  ได้แก่  กำแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์   สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี
 

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1  ได้แก่  กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎร์ธานี

 

กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2  ได้แก่  ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  สตูล
 

กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 

กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 

กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ที่เว็บไซต์  
http://www.dlaapplicant2560.com ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครสอบ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. สำหรับสอบทุกตำแหน่ง รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

ที่มา         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมั...

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดช...

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สกก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้า...

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่