JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 

2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
 

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 

5. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
 

6. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 

8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 

9. คนครัว จำนวน 1 อัตรา
 

10. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 

11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ ตามรายละเอียดสถานที่รับสมัครสอบในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเ...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาส...

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป...

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

เปิดสอบตำรวจประจำปี 2560 รั...

เปิดสอบตำรวจประจำปี 2560 รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย-หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่...