JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 

2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
 

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 

5. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
 

6. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 

8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 

9. คนครัว จำนวน 1 อัตรา
 

10. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 

11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ ตามรายละเอียดสถานที่รับสมัครสอบในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร...

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เ...

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 24 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...

กรมควบคุมโรค เปิดสมัครสอบบร...

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่