JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 

2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
 

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 

5. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
 

6. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 

8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 

9. คนครัว จำนวน 1 อัตรา
 

10. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 

11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ ตามรายละเอียดสถานที่รับสมัครสอบในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมั...

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดช...

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สกก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้า...

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่