JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 

2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
 

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 

5. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
 

6. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 

8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 

9. คนครัว จำนวน 1 อัตรา
 

10. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 

11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ ตามรายละเอียดสถานที่รับสมัครสอบในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร...

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัคร...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสม...

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน โดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์สหกิจ...

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสม...

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 85 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่