JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

 

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
 

1.เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 22 อัตรา

 

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 

4.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 

5.นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 

6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19250 บาท

 

***ผู้สมัครสอบ ผ่านหรือยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ก็สามามารถสมัครสอบได้ โดยมีเงื่อนใขดังนี้
- กรณีหากผู้สมัครรายใดเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าแล้วสามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้
- กรณีหากผู้สมัครรายใดที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า จะต้องเป็นผู้สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในครั้งนี้ และหากผลการสอบดังกล่าวปรากฏว่าผู้สมัครเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป


 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งอื่นๆ

 

ที่มา            สำนักงานศาลยุติธรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : สำนักงานมาตรฐ...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานอัยกา...

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมราชทัณฑ์ เ...

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานทรัพย...

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่