JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

จ๊อบ ทิปส์

ฤดูกาลเสียภาษีเริ่มต้นแล้ว สำหรับคนที่ทำงานมานานคงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่สำหรับน้องๆ จบใหม่ที่เพิ่งทำงานปีแรก การยื่นภาษีคงเป็นเรื่องที่หลายคนปวดหัวไม่รู้จะทำยังไง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ไหนจะต้องคำนวณภาษีเอง ยื่นแบบ ขอเงินคืนภาษี และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ปัญหานี้จะจบไป เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RD Smart Tax ซึ่งเป็นแอปฯ ของกรมสรรพากร ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและบุคคลทั่วไปในการบริหารจัดการภาษี สามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ android

 

มีอะไรในแอปฯ RD Smart Tax

- เครื่องมือช่วยคำนวณภาษีเพื่อวางแผนก่อนการยื่นแบบ

- สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้

- สามารถตรวจสอบการขอคืนภาษีและนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

- มีการแจ้งข่าวสารและกฎหมายที่ออกใหม่ของกรมสรรพากร

- ให้ความรู้ด้วยสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาภาษีสรรพากร และสามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้เก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้

- สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานสรรพากรและหน่วยชำระภาษีที่อยู่ใกล้บ้านของคุณได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนการยื่นภาษีผ่าน App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ข้อกำหนดสำคัญของแอปฯ นี้คือ ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) และอยู่ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rdserver.rd.go.th/publish/rdsmarttax/index.php และ Call Center โทร. 1161

         

Tips  สามารถยื่นแบบรายการแสดงภาษีได้ที่ไหนอีกบ้าง

1. สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรียกว่า สํานักงานสรรพากรเขต/อําเภอ) สําหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง

 

2. ที่ทําการไปรษณีย์ สําหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยกรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณียเป็นวันรับแบบและชําระภาษีและจะส่งใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับผู้ที่สามารถยื่นแบบฯ ที่ทำการไปรษณีย์มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้มีเงินได้มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

- ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณียลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือธนาณัติ (ตามจํานวนเงินภาษีที่ต้องชําระทั้งหมด) โดยส่งไปยัง “กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

- ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัด หรือประสงค์จะขอชําระภาษีเป็นงวด จะยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่ได้

 

3. อินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th

         

          รายได้ต่อปีเท่าไรถึงเสียภาษี ?

            รายได้ต่อปี 0 -150,000 บาท                   ยกเว้นภาษี

            รายได้ต่อปี 150,001- 300,000 บาท              5%

            รายได้ต่อปี 300,001- 500,000 บาท             10%

            รายได้ต่อปี 500,001 - 750,000                   15%

            รายได้ต่อปี 750,001 - 1,000,000                 20%

            รายได้ต่อปี 1,000,001 - 2,000,000              25%

            รายได้ต่อปี 2,000,001 - 5,000,000              30%

            รายได้ต่อปี 5,000,001                                35%

 

การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน นอกจากจะเป็นข้อกฎหมายบังคับแล้ว ข้อมูลการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ของเราจะถูกนำไปบันทึกเป็นข้อมูลรายได้ของประชากร และนำมาประเมินเป็นรายงานเศรษฐกิจของประเทศด้วย ดังนั้นอย่าลืมยื่นภาษีภายใน  31 มีนาคม นี้ นะครับ

 

ขอบคุณภาพจาก : www.youtube.com (RD Smart Tax)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นผู้ตามที่ดี สู่ผู้น...

เมื่อเริ่มต้นกับชีวิตการทำงาน คงยากที่จะได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำ หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า “หัวหน้า” เพราะการเป็นหัวหน้างานนั้นมิใช่เพียงแ...

พนักงานธนาคารจะตกงานจริงหรือ ?

สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในชีวิต คือ ความเปลี่ยนแปลง ผู้ที่อยู่รอดได้ คือผู้ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ธนาคารอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นในอนาคต แต่ธุ...

การบริหารองค์กรยุคใหม่ ให้โ...

Flexy Management แนวทางการบริหารคนในองค์กรยุคใหม่ที่มีคนหลายช่วงวัยมาทำงานร่วมกัน อันส่งผลให้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต้องปรับเปลี่...

Line Managers คือ HR Manage...

เอาเข้าจริงๆ Line Managers ทั้งหลายก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสัมภาษณ์พนักงานด้วยตัวเอง วางแผนพัฒนาและแผนการเติบโตตามสายอาชีพให้กับพนักงานในสังกัด ต้องประเมินผลการท...