JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
7.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
9.นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
10.โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
11.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
13.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
14.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์
 https://dmh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา  :   กรมสุขภาพจิต 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : กรมบังคับคดี ...

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 93 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานมาตรฐ...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานอัยกา...

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมราชทัณฑ์ เ...

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่