JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
7.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
9.นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
10.โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
11.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
13.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
14.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์
 https://dmh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา  :   กรมสุขภาพจิต 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ...

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแ...

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 58 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชา...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่