10 คุณสมบัติของ HR ที่สามารถสรรหาคนเก่งเข้ามาทำงานในองค์กร

  • 28 ส.ค. 2561
  • 2482

จากที่ได้กล่าวถึงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) ในมิติต่าง ๆ ผ่านทาง HR Buddy ในครั้งที่แล้ว และผ่านทางวารสาร HR ของสำนักพิมพ์ธรรมนิติไป  อยากจะกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องต่อไปคือคุณลักษณะของคนทำงานสรรหาที่สอดคล้องกับงานสรรหาเชิงรุก จากหนังสือชื่อ Recruitment & Selection Matter” เขียนโดย Jim Schneider ที่ผมคิดว่าเป็น 10 คุณสมบัติ (unique qualities) อันสอดคล้องอย่างมากกับการทำงานสรรหาเชิงรุกได้อย่างลงตัวทีเดียว มาลองดูกันครับ

 

1.แข่งขันเสมอ (Competitive) : Recruiters ที่ทำงานแบบมืออาชีพ จะมองงานสรรหาว่าเป็นสงครามของการแย่งชิงคนเก่ง (War for Talents) ที่ตัวเองต้องแสวงหากลยุทธ์ เทคนิควิธีการผสานกันเข้ากับเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเช่น Social Media ที่จะทำให้ได้มาซึ่งความคิดริเริ่มที่เป็นเลิศและการันตีได้ว่าจะทำให้องค์กรมีคนที่ใช่มาร่วมงานอยู่เสมอ แม้ในเวลาที่องค์กรยังไม่ต้องการคนมาเสริมทีม ก็จะมีคนมาสมัครและขึ้นบัญชีรอไว้เป็นแถวเพื่อเข้าร่วมงานในอนาคต

 

2.ลงมือก่อนคนอื่น (Early Adopter) : Recruiters ตัวยง จะมองเทคนิคใหม่ที่จะช่วยให้การแข่งขันสรรหาคนเข้าทำงานมีความได้เปรียบหรือช่วยให้องค์กรเป็นทางเลือกที่ผู้สมัครงานสนใจมาร่วมงานด้วย ซึ่งในหลายครั้งก็ต้องมองช่องทางการสรรหาให้ออก เล่นเกมการแก่งแย่งชิงคนเก่งที่ท้าทาย ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมตกเป็นรองใครง่าย ๆ แต่ Recruiters ก็ต้องอยากรู้อยากเห็น ชอบท้าทายสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาทำให้การสรรหามีประสิทธิภาพมากขึ้นและดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

 

3.มองประสิทธิผลของงาน (Concern for Operational Excellence) สามารถทำงานสรรหาได้อย่างเป็นระบบ มองงานทั้งกระบวนให้ออก มองให้ขาดว่าจุดอ่อนในงานสรรหาที่จะต้องปรับปรุง และงานตรงจุดไหนบ้างที่เป็นจุดแข็งที่จะต้องเสริมการพัฒนาให้โดดเด่นยิ่งๆขึ้นไป 

 

4.ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility/Adaptability) : เป็นคนที่มีแนวโน้มปรับตัวได้เก่งกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน  มองความเป็นไปในตลาดแรงงานได้ชัดเจนถึง scenario ในอนาคต Recruiters หลายคนนำเอาเทคนิคการ “Adopt, Adapt & Adept” ของ Deming มาใช้กับงาน ซึ่งแนวคิดนี้มีสาระสำคัญอยู่ว่า "การทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น จำต้องปรับเอาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาใช้กับงานที่ทำให้ได้"  หลังจากนั้นก็สร้างความเชี่ยวชาญกับงานให้ได้ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

 

5.กล้าเสี่ยง (Risk Taking) : ไม่กลัวและไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลง กล้าลองทำสิ่งใหม่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยหรือเคยทำมาก่อน แม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมากนักก็ตาม 

 

6.เป็นผู้สอน/ที่ปรึกษา (Teacher/Advisor) :  Recruiters มักจะต้องสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานสรรหาให้กับคนที่เกี่ยวข้องเสมอ และยังมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาเพื่อหาคนเข้าทำงานที่ใช่ที่สุดกับทุกหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการคนทำงาน  

 

7.ช่างสืบเสาะค้นหา (Minecraft) :  คนทำงานสรรหาต้องหูตาแพรวพราวนะครับ ต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อดูว่าตลาดแรงงานเป็นอย่างไร เช่นในตำแหน่ง IT คนเก่งที่เชี่ยวชาญลึกๆ ในงาน มักจะเป็นพวกไม่ร่อนประวัติสมัครงานไปตามองค์กร นักขุดค้นหาคนเก่ง จะต้องเรียนรู้และสร้างประสบการณ์กับการเข้าถึงคนเหล่านี้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางผ่านเว็บ ลองคิดดูสิครับ ว่าจะหาคนกลุ่มนี้ได้ที่ไหนบ้าง ?

 

8.สร้างอิทธิพลคนอื่น (Influencer) :  บ่อยครั้งที่ต้นสังกัดอาจจะยังไม่เคลียร์กับการตกลงรับผู้สมัครงานคนใดเข้ามาร่วมงาน แต่ Recruiters คือผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการคัดกรองคนมามากกว่า (เพราะเป็นอาชีพของเรา) จึงต้องรู้จักที่จะสร้างอิทธิพลให้คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่เราคิดว่าใช่ให้ได้ ทั้งนี้ก็ต้องเน้นที่ประโยชน์ที่ฝ่ายงานต้นสังกัดจะได้รับด้วยนะครับ

 

9.เชื่อถือได้ (Trustworthy) : ปกติแล้ว Recruiters  ต้องใช้ทั้งเสียงทางโทรศัพท์ก่อนที่จะได้เจอและการพบปะพูดคุยกับผู้สมัครงานแบบตัวเป็นๆ จึงต้องรู้จักการสื่อสารพูดคุยแบบให้เกียรติและการมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ดูสะอาดและสุภาพ จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้สมัครงานได้มากที่สุด

 

10.ไม่ย่อท้อ (Tenacity) : บ่อยครั้งที่ Recruiters จะพบเจอกับสถานการณ์ที่ผิดหวัง ผิดหวังเพราะผู้สมัครงานไม่สนใจ  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่เราสู้คู่แข่งไม่ได้ ขาดความสามารถในการจ่าย (ability to pay) ให้ผู้สมัครที่อยากได้มาร่วมงานใจแทบขาด หรือองค์กรไม่โดดเด่นเข้าขั้นมีแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) ที่เข้มแข็งเท่าเทียมองค์กรอื่น แต่มืออาชีพจะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ เขาจะหมั่นหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้การสรรหาคนที่ใช่สัมฤทธิ์ผล ไม่วันนี้ก็วันหน้า 

 

10 คุณสมบัติของ Professional Recuiter ที่ผมว่าไปนี้ ว่ากันตามจริงแล้ว บางอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน (innate) กับบางอย่างก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (learned behavior) จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียนได้จากตำราที่สอนระดับปริญญาตรีหรือระดับใด ไม่อาจได้มาจากการอบรมอย่างเข้มข้น หากแต่มักจะได้มาจากการลงมือปฏิบัติงานจริง ทดลองทำถูกและทำพลาดโดยไม่ย่อท้อครับ  

 

 

คลิกอ่านบทความ 3 ขั้นตอนการสรรหาเชิงรุก เพิ่มโอกาสได้คนทำงานตอบโจทย์องค์กร

 

รวมเรื่องราวน่ารู้ในงาน HR จากวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร  ผู้ผ่านประสบการณ์งานบริหาร HR จากองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สอบถามข้อมูลด้าน HR หรือแลกเปลี่ยนมุมมองได้ที่ 0-2514-7472 กด 6

หรือ E-mail : hrbuddy@jobbkk.com

 

Credit  :   อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (Professional Training & Consultancy)

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top