JOBBKK.COM ร่วมกับม.เทคโนโลยีราชมงคล จัดโครงการเตรียมความพร้อมน.ศ.สู่สถานประกอบการยุค4.0

  • 19 ก.ย. 2561
  • 502

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 JOBBKK.COM ร่วมกับ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและการสร้างเรซูเม่ให้โดนใจผู้ประกอบการในยุค4.0" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามหลักประชารัฐ ให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศการจัดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายก สมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและสร้างเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบการในยุค 4.0” ณ ห้อง MT306 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top