JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 JOBBKK.COM ร่วมกับ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและการสร้างเรซูเม่ให้โดนใจผู้ประกอบการในยุค4.0" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามหลักประชารัฐ ให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศการจัดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายก สมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและสร้างเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบการในยุค 4.0” ณ ห้อง MT306 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จัดหางานขอนแก่นและ JOBBKK.C...

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้...

JOBBKK.COM ร่วมกับม.วลัยลัก...

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิค...

ตอบแผนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ...

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน นัดพบแรงงาน @ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับควา...

JOBBKK.COM ร่วมกับม.วลัยลัก...

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสห...