JOBBKK.COM ร่วมกับม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมน.ศ. สู่บุคลากรคุณภาพในอนาคต

  • 25 ก.ย. 2561
  • 548

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิคการสร้างเรซูเม่ในรูปแบบ Infographic ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Infographic Resume  มีการ Workshop ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top