JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

ข่าว

ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไชยปราการ พึ่งไท หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น , นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอทคอม ผู้ให้บริการ www.jobbkk.com และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย และคุณจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวนัดพบตลาดแรงงานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” 

 

 

ภายใต้ความร่วมมือประชารัฐ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดแรงงาน 4.0 กระตุ้นแรงงานให้เกิดการปรับตัว และเพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ทั้งกลุ่มผู้สมัครงานและประชาชนทั่วไป

 

 

นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอทคอม บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ E-JOB แพลตฟอร์ม www.jobbkk.com เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย กล่าวว่า ทางธนาคารโลกได้ทำนายว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีแนวโน้มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปี 2573 หรือในอีก 12 ปีข้างหน้า ทำให้ภาคธุรกิจหันมาสนใจการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ตลาดแรงงานในอนาคต เกิดการว่างงาน ตกงานของเด็กไทย บัญฑิตจบใหม่ถึง 72%” ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในอนาคต ทาง JOBBKK.COM จึงได้ร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หรือเทคนิคไทย-เยอรมัน ร่วมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งยิ่งใหญ่ โดยใช้ชื่องานว่า “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ภายใต้โครงการ JOBBKK งานทั่วไทย ไปทุกภาค โดยเน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มดิจิทัล ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อรองรับและพัฒนาผู้หางานทำยุค 4.0 ที่กำลังจะเกิดผลกระทบจาก AI ให้มีการปรับตัวและพัฒนาฝีมือให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับในปี 2561 มีบัณฑิตจบการศึกษากว่า 4 แสนอัตรา ในจำนวนนี้มีคนตกงานกว่า 1.6 - 1.8 แสนอัตรา หรือคิดเป็น 40% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก ทาง JOBBKK.COM เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยเข้าไปให้คำปรึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 เพื่อดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง และจากการเข้าไปร่วมบรรยายไม่น้อยกว่า 289 ครั้ง พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 “ยังหาตัวเองไม่เจอและไม่มีเป้าหมายในชีวิต” ที่แท้จริงก่อนที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ว่า เมื่อเรียนจบแล้วต้องการทำงานอะไร

ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 จากการเก็บสถิติของทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า ตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการบุคลากรด้านไอทีมาขับเคลื่อนธุรกิจ ในลักษณะผู้สร้างนวัตกรรม หรือในฐานะผู้คิดค้นหรือผู้พัฒนามากกว่าเป็นผู้ใช้งานทางด้านไอที ข้อมูลจากภาคธุรกิจในปัจจุบันมีแรงงานที่ทำงานทางด้านไอทีประมาณปีละ 3.6 แสนอัตรา ซึ่งในแต่ละปีภาคธุรกิจมีความต้องการแรงงานทางด้านไอทีปีละประมาณ 20,000 อัตรา ขณะที่สถาบันการศึกษาผลิตได้ 1.9 หมื่นอัตรา ซึ่งหากประเมินจากตัวเลขภาคผู้ประกอบการน่าจะรับได้หมด แต่พบว่าบัณฑิตที่จบออกมากว่า 44% เป็นคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ คือเป็นผู้ใช้งาน ไม่ใช่ผู้คิดค้นหรือผู้สร้างนวัตกรรม จากข้อมูลส่วนบัณฑิตที่จบมาในส่วนที่เป็นผู้คิดค้น ผู้สร้าง และพัฒนานวัตกรรมมีเพียง 9% เท่านั้น ปัจจุบันภาคธุรกิจต้องการแรงงานด้านดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้เกิดการดิสรัปชั่นเทคโนโลยีในองค์กรธุรกิจสูงขึ้นทุกวัน และองค์ความรู้บางอย่างยังล้าสมัย

อีกทั้งหลักสูตรที่สอนกันอยู่ในปัจจุบัน กว่าจะปรับปรุงต้องใช้เวลา 4-5 ปี ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ทันสถานการณ์ ขณะที่ทั่วโลก ทั้ง ACM และ IEEE ได้อัพเดทหลักสูตรด้านดิจิทัลไปแล้วในปี 2560 แต่เรายังคงใช้มาตรฐานหลักสูตรตั้งแต่ปี 2552 อยู่ และความต้องการ นักการตลาดดิจิทัล, Data scientist, Data Analytics, Machine Learning และ AI ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  แต่สถาบันการศึกษามีหลักสูตรเหล่านี้ในการผลิตนักศึกษาออกมาน้อยมาก

 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวภายหลังงานแถลงข่าว “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ว่า จากการสำรวจประชากรทางภาคอีสานในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีความสนใจและมีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงาน  นอกจากนี้ยังมีแรงงานนอกพื้นที่จำนวนไม่น้อยที่ต้องการเข้ามาทำงานในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะขอนแก่น เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่ ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และตลาดเศรษฐกิจของนักลงทุน  อีกทั้งปัจจุบันขอนแก่นก้าวเข้าสู่ Smart City ถือเป็นศูนย์กลางความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งด้านระบบขนส่งมวลชนที่มีความพร้อมและทันสมัย ดังนั้นการพัฒนาด้านแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ขณะที่ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน และรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

นายไชยปราการ พึ่งไท  จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  งานนัดพบแรงงานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดยิ่งใหญ่ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอทคอม เพื่อผสานความร่วมมือ ตอบสนองนโยบายประชารัฐในการสร้างงานสร้างอาชีพในจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งงานดังกล่าวจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ให้กับผู้สมัครงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา สถาบันการศึกษา ให้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน เป็นการช่วยให้ผู้สมัครงานได้เกิดการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 5,000 คน

 

ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น  กล่าวว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เทคนิคไทย-เยอรมัน) ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านตลาดแรงงานในอนาคต  ทั้งทางด้านการศึกษาและการปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อส่งต่อให้กับสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ โดยในงานมีการเปิดบูธนิทรรศการ โชว์ผลงานของนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในอนาคต

 

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่ขอนแก่นก้าวเข้าสู่ Smart City มีความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เมืองพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้มีการลงทุน การขยายตัวในพื้นที่เพื่อให้เกิดเป็น Smart City อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบขนส่งมวลชน รองรับการขยายตัวของเมืองและแรงงานที่เข้ามาทำงานในจังหวัดขอนแก่น  

 

คุณจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งและดีใจมาก ที่เห็นจังหวัดขอนแก่นได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เต็มตัว ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานครั้งนี้ อย่างเต็มที่

 

นายทัศไนย เหมือนเสน กล่าวทิ้งท้ายว่า งาน “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” เป็นงานนัดพบแรงงานที่มากกว่าการมาหางานทำ เนื่องจากภายในงาน ทางผู้ประกอบการจะนำเทคโนโลยีมาจัดแสดงแต่ละบูธ เพื่อให้ผู้หางานทำ ตระหนักถึงการได้ทำงาน และเห็นถึงความสำคัญของการมีงานทำ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เปิดบูธนิทรรศการโชว์ผลงานเทคโนโลยีจากโรงงานในกระบวนการผลิต  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดแสดงโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี

นอกเหนือจากการรับสมัครงานแล้ว ภายในงาน ผู้สมัครงานจะได้พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลหลากหลายบริษัทชั้นนำที่นำมาแสดงภายในวันนั้น  

 

“ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ ฮอล์ล 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จ.ขอนแก่น  ผู้สมัครงานที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาสได้งานทำได้ที่ https://jobbkk.com/go/h235o ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2561

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ETDA แถลงข่าวการจัดงาน Thai...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ. แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand e-Commerce Week 2019” และประช...

โบนัสหน่วยงานราชการและรัฐวิ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. : จ่ายโบนัส 7.75 เท่า จากรายได้ปี 2561 จะเติบโตแตะระดับ 56,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาท

สิทธิการรักษาที่ต้องรู้ก่อน...

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าว กรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลวั...

13 บริษัทเอกชน จ่ายโบนัสสูง...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้ พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง จ่ายโบนัส 8.5 เท่าของเงินเดือน บวกเงินพิเศษ 10,000 บาท ปรับเพิ่มเงินเดือน 3.2% + 130 บาท