JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 149 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

- วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา) คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท จำนวน 30 อัตรา

 

- วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา

 

- วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา 

 

- วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา 

 

- วิศวกร ระดับ 4-5 (คอมพิวเตอร์) คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท จำนวน 4 อัตรา 
 

- วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา/ขนส่ง) คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท จำนวน 6 อัตรา 
 

- สถาปนิก ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานวิทยาศษสตร์ ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
 

- เศรษฐกร ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานบัญชี ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
 

- พนักงานการเงิน ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 
 

- พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา 
 

- พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4-5 คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท จำนวน 11 อัตรา 
 

- พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
 

- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 10 อัตรา 
 

- พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 
 

- นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 12 อัตรา 
 

- พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 
 

- พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา 
 

- พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4-5 คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท จำนวน 26 อัตรา 
 

- พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
 

- พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์
 http://www.mrta.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561  หัวข้อ "สมัครงาน online"

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : สำนักงานปลัดส...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงาน กศน....

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัทท่าอากา...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 794 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัท กสท โท...

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่