JOBBKK.COM ร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนศ.ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานยุค 4.0

  • 20 พ.ย. 2561
  • 464

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนศ.ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานและการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

 

 

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายก สมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี คุณสายใจ จุลสุรางค์ นักวิชาการชำนาญการ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นผู้ดูแลโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรในโครงการ ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top