JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดโครงการ เตรียมความพร้อมนศ.ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานและการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

 

 

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายก สมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี คุณสายใจ จุลสุรางค์ นักวิชาการชำนาญการ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นผู้ดูแลโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรในโครงการ ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จัดหางานขอนแก่นและ JOBBKK.C...

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้...

JOBBKK.COM ร่วมกับม.วลัยลัก...

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิค...

ตอบแผนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ...

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน นัดพบแรงงาน @ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับควา...

JOBBKK.COM ร่วมกับม.เทคโนโล...

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 JOBBKK.COM ร่วมกับ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอ...