หางานราชการ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา

  • 24 ธ.ค. 2561
  • 2088

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)  จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท

 

2.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

 

3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ
สมัครสอบได้
ที่เว็บไซต์
 https://thaigov.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top