JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

จ๊อบ ทิปส์

หากสรุปแบบง่ายๆ งาน HR ก็คือการสรรหาคนที่ตอบโจทย์เข้ามาในองค์กร พร้อมหาวิธีการรักษาพนักงานภายในให้อยู่กับองค์กรด้วยความจงรักภักดีต่อไป

แต่ทว่าการสรรหา + การรักษา นี้ ก็ยังมีรายละเอียดที่ HR ต้องทำหน้าที่ในการหาข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ พร้อมเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในองค์กรตลอดเวลา

สำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่และอยากทำงานทางด้าน HR หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานในตำแหน่ง HR อาจยังไม่รู้รายละเอียดของหน้าที่ในงาน HR ว่าจริงๆ แล้วต้องทำอะไรบ้าง ?

บทความนี้ ผมขอสรุปหน้าที่ของ HR ให้ทุกท่านได้เห็นภาพ ดังนี้ครับ

1) การวางแผนกำลังคน เป็นงานทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ช่องว่างกำลังคน ไปจนถึงการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะ (fit) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และการเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานและเข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การออกแบบงาน กระบวนการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นงานวิเคราะห์เนื้อหาของงาน (Job Analysis) แต่ละตำแหน่ง กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน รวมไปถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติบางอย่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ต้องควบคุมและส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมาย 

3) การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ ทักษะที่จำเป็นและปรับพฤติกรรมให้เอื้อต่อการทำงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย โดยอาจจะรวมกิจกรรมการปฐมนิเทศ (Orientation) หรือการรับขวัญพนักงานใหม่ (On-boarding Program) เข้าไปด้วย ซึ่งหลายองค์กรชั้นนำก็เชื่อมโยงงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเข้ากับงานการวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development) เพื่อให้หัวหน้าได้ใช้การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับการวางแผนการเติบโตของพนักงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่ให้แค่ “เทรน” ผ่านไปเท่านั้น 

4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายงาน ฝึกอบรมและพัฒนา ติดตามผลไปจนถึงการให้คำแนะนำและสะท้อนผลงานเพื่อการปรับปรุงผลงาน จนวงจรเข้าสู่การวางแผนเป้าหมายผลงานในปีหรือรอบการประเมินถัดไป 

5) การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล เพื่อให้ค่าจ้างค่าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลจูงใจการทำงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสะท้อนถึงผลงาน พร้อมกับเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงาน และเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อการธำรงรักษาให้พนักงานยังคงทำงานกับองค์กรต่อไป

6) แรงงานสัมพันธ์ เป็นงานของการสร้างบรรยากาศด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง หรือระหว่างองค์กรกับพนักงาน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อันเชื่อว่าจะมีส่วนทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) เหนียวแน่นขึ้นจนเป็นความรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Engagement)

7) การบริหารการเปลี่ยนแปลง นับเป็นหน้าที่งานใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่นาน และมักจะถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาองค์กร (Organization Development - OD) โดยงานของ OD ก็ยังมีเรื่องของการสร้างเสริมวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กร การปรับปรุงพัฒนาระบบงาน HR และอาจจะเลยไปถึงการสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาระบบ/กระบวนการปฏิบัติงานด้วย 

ผู้รู้ท่านมองว่า งานการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ที่ส่งผลให้บทบาทของ HR เปลี่ยนไปจากการทำงานประจำ (Routine) ที่ไม่ได้ส่งมอบคุณค่าที่น่าตื่นเต้นให้องค์กรมากนัก มาเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ร่วมวางแผน ร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบอยู่เคียงข้างกับทุกหน่วยงาน เมื่อต้องก้าวผ่านไปสู่สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นอะไรที่ HR จำนวนไม่น้อย ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลย

 

งานทุกงานไม่ว่าจะตำแหน่งใด ไม่มีงานไหนง่ายหรอกครับ งาน HR ก็เช่นกัน แต่ถ้าเราอยากทำ มันเป็นอาชีพของเรา และเราก็อยากจะก้าวหน้าในอาชีพนี้ มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนครับ

ใครอยากทำงาน HR ลองพิจารณาดูครับ

 

รวมเรื่องราวน่ารู้ในงาน HR จากวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ผ่านประสบการณ์งานบริหาร HR จากองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สอบถามข้อมูลด้าน HR หรือแลกเปลี่ยนมุมมองได้ที่ 0-2514-7472 กด 6

หรือ E-mail : hrbuddy@jobbkk.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

Credit  :  อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (Professional Training & Consultancy)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความจงรักภักดี = โอกาสทางธุ...

องค์กรทั้งหลายจะทำอย่างไรให้พนักงานเจนวาย ซึ่งสำหรับหลายองค์กรก็ได้กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ขององค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ปัญหาการลาออกและต้องรับเข้าใหม่ทดแท...

GEN Y ไม่มีความจงรักภักดีต่...

มาถึงยุคที่คนทำงานเจนวายเข้าสู่องค์กรกระทั่งกลายมาเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่แบกรับอนาคตขององค์กรไว้ในมือ เรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสนใจอย่างมากเรื่องหนึ่ง เห็นจะไม่พ้น...

ไปสัมภาษณ์งาน “บุคลิกภาพ” ส...

“บุคลิกภาพ” เป็นสิ่งจำเป็นที่แต่ละบุคคลควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนเสริมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือจากผู้คนรอบข้างได้ ขณะเดียวกันแม้จะมีความรู้ความสามารถมากเพ...

“หัวหน้างาน” เจอแต่ปัญหา แก...

ในฐานะที่คุณเป็น “หัวหน้า” หน้าที่ที่ต้องทำในองค์กรก็คือต้องคอยรับมือกับปัญหาของงานปฏิบัติที่แม้จะเตรียมการทำงานเป็นอย่างดี ก็ไม่ได้หมายความว่างานนั้นจะราบรื...