JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดกิจกรรมบรรยายและอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ในภาคเรียนที่ 2 

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2562 นางวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนายสกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

 

ส่วนกิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Jobbkk.com ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษภาคเช้า ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงานไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”  และภาคบ่าย หัวข้อ “เตรียมพร้อมสู่การฝึกวิชาชีพและเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น”  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 3,800 คน

 

 

 

 

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 27 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมสัมมนาในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพวัยทำงานให้ทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0”  แก่นักศึกษาภาค กศ.บป. จำนวนกว่า 300 คน

 

 

โครงการนี้ เป็นการส่งเสริม เตรียมความพร้อม และการพัฒนาตัวเองของกลุ่มนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และยังเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม อย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปี โดยการสร้างความร่วมมือผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐตามหลักประชารัฐ โดยภาครัฐและเอกชน ร่วมมือส่งเสริม ขับเคลื่อนส่วนต่างๆ ในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมจัดงาน JOB F...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว...

งานดีๆรออยู่...เปิดรับสมัคร...

งานดีๆ ทุกสายอาชีพกว่า 5,000 อัตรา รอคุณอยู่ที่นี่แล้ววว !! 12-14 กุมภาพันธ์ นี้ SWU Job Fair 2019

JOBBKK.COM ร่วมกับ ม.สงขลาน...

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรร...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมโครงก...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และสำนั...