JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดกิจกรรมบรรยายและอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ในภาคเรียนที่ 2 

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2562 นางวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนายสกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

 

ส่วนกิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Jobbkk.com ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษภาคเช้า ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุคดิจิทัลกับอนาคตแรงงานไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”  และภาคบ่าย หัวข้อ “เตรียมพร้อมสู่การฝึกวิชาชีพและเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น”  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 3,800 คน

 

 

 

 

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 27 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมสัมมนาในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพวัยทำงานให้ทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0”  แก่นักศึกษาภาค กศ.บป. จำนวนกว่า 300 คน

 

 

โครงการนี้ เป็นการส่งเสริม เตรียมความพร้อม และการพัฒนาตัวเองของกลุ่มนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และยังเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม อย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปี โดยการสร้างความร่วมมือผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐตามหลักประชารัฐ โดยภาครัฐและเอกชน ร่วมมือส่งเสริม ขับเคลื่อนส่วนต่างๆ ในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมโครงการอบรมเ...

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ณ...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิ...

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีก...

JOBBKK.COM ร่วมโครงการอบรมเ...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสู่เส้...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิ...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาที่ก...