หางานราชการ : สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 28 อัตรา

  • 18 ก.พ. 2562
  • 1824

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 28 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ กคศ.รับรองทุกสาขาวิชา (ยกเว้นเอกปฐมวัย)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันทำสัญญาจ้าง
- อายุไม่เกิน 60 ปี


 

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ ศูนย์ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เว้นวันหยุดราชการ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top