JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 28 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ กคศ.รับรองทุกสาขาวิชา (ยกเว้นเอกปฐมวัย)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันทำสัญญาจ้าง
- อายุไม่เกิน 60 ปี


 

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ ศูนย์ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เว้นวันหยุดราชการ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : สอบ ก.พ. 2562...

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

หางานราชการ : กรมปศุสัตว์ เ...

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานเศรษฐ...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมการปกครอง ...

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่