หางานราชการ : กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  • 22 ก.พ. 2562
  • 1872

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพาณิชย์  จำนวน 7 อัตรา 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้
ที่เว็บไซต์
 https://dft.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :   กรมการค้าต่างประเทศ

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top