JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนศ.สู่บัณฑิตคุณภาพยุคไทยแลนด์ 4.0 @มรภ.เชียงใหม่

  • 06 มี.ค. 2562
  • 432

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมในการสมัครงาน พัฒนาบุคลิกภาพและมีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประขุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทนำสู่โลกการทำงาน ฝึกงานให้ได้งาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  300 คน

 

 

 

 

 

 

และในวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและได้เตรียมความพร้อมหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้ความรู้ แนวคิดมุมมองต่างๆ ในการทำงานวิชาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top