หางานราชการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเข้าทำงาน 454 อัตรา เปิดรับทั่วประเทศ

  • 27 มี.ค. 2562
  • 6535

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จำนวน 454 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562

พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน
1. PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 102 อัตรา
2. PEA ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 352 อัตรา


 

คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน
 

​​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 30 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์ ไม่เกิน 45 ปี) ในวันที่ยื่นใสมัคร
2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)
3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TOEIC TOEFL (PBT) TOEFL (CBT) TOEFL (IBT) IELTS CU-TEP TU-GET


 

การรับสมัครสอบ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
 http://job.pea.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 1-24)
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)

 

ที่มา  :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top