ก่อนจะเป็นบัณฑิต มั่นใจแค่ไหนว่าจะมีงานทำ ?

  • 15 ส.ค. 2562
  • 1727

หลายคนคงพอทราบกันมาบ้างแล้ว ในประเด็นเกี่ยวกับเด็กป.ตรีจบใหม่ตกงานจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่บริษัทมักเปิดรับแต่คนมีประสบการณ์  (เด็กจบใหม่จะเอาประสบการณ์มาจากไหนล่ะจ๊ะ ?) ที่เศร้ายิ่งกว่าคือ สาขาที่เรียนก็ไม่ตรงกับที่บริษัทต้องการ !!!

 

แล้วเราที่จะต้องจบออกไปในอีกไม่นาน จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีงานทำ ?

ตอนนี้จะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น ?

 

เริ่มที่ประเด็นนี้เลย น้องๆ เคยรู้สึกเบื่อกับบางวิชาหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมไหมครับ ?  และยังเกิดคำถามอีกว่า ทำไมต้องมี ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับคณะที่เรียน หลักสูตรปีก่อนๆ ไม่เห็นต้องเรียนเลย ? หลายคนจึงละเลยกับสิ่งที่น่าเบื่อเหล่านี้ แต่รู้ไหมว่า มันอาจทำให้น้องหางานยากกว่าเพื่อนๆ ที่ให้ความสำคัญกับทุกวิชาและทุกกิจกรรม เพราะมันไม่ได้มีมาเพื่อแค่ให้เก็บหน่วยกิต หรือเป็นแค่กิจกรรมที่ให้เรามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉยๆ นะครับ

แต่ทุกสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดมาให้ กว่าจะเกิดเป็นแต่ละวิชา แต่ละกิจกรรมนั้น ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้น้องๆ แล้ว

 

 

 

 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rectors Conference ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Council of University Presidents of Thailand  เป็นองค์กรอิสระ เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงที่มีเหตุการณ์วิกฤต จึงทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หันมาให้ความร่วมมือกัน โดยความร่วมมือของอธิการบดีมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกัน และเป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดผล

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมอธิการบดีฯ ยังระบุบทบาทไว้ว่า เป็นแหล่งประสานงานส่งเสริมความช่วยเหลือ และการพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร การร่วมมือพัฒนาคุณภาพ และคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์หรือปัญหาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ ความคิด การสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของการอุดมศึกษาของประเทศ โดยจัดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ส่วนสถาบันในต่างจังหวัดจะจัดปีละ 1 ครั้ง

 

ปัจจุบันมีสมาชิกในที่ประชุมจากสถาบันชั้นนำของประเทศ เช่น อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ

 

จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นเลยว่า สิ่งที่น้องๆ ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้ผ่านการร่วมคิด วิเคราะห์ และถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะแล้ว ฉะนั้น ตลอดช่วงเวลาที่อยู๋ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่าลืมเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับ เพราะน้องจะเป็นคนที่มีทั้ง Hard Skill (ทักษะเฉพาะด้าน) เช่น ทักษะด้านการบริหารและการตลาด ไปพร้อมกับ Soft Skill (ทักษะทางด้านอารมณ์) เช่น ทักษะการสื่อสาร การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ที่ได้จากการเป็นสมาชิกหรือหัวหน้าชมรมต่างๆ ที่เข้าร่วม รวมไปถึงการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาก็เช่นกัน อย่าเผลอคิดแค่ว่า ฝึกๆ ไปพอให้จบเอาใบปริญญา เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปเขียนเป็นประสบการณ์พร้อมแนบรูปถ่ายสวยๆไว้เป็นหลักฐานได้ใน Portfolio แล้วส่งไปพร้อมใบสมัครงานได้เลย เพราะหลายบริษัทล้วนต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 2 ทักษะอยู่แล้ว และถ้าน้องมีพร้อมก็มั่นใจได้เลยครับ ว่าการหางานจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องแน่นอน

 

JOBBKK.COM ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนนะครับ

 

คลิกสมัครงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน - สหกิจศึกษา และนักศึกษาจบใหม่

 

 

ขอบคุณข้อมูล :  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top