JOBBKK.COM ร่วมสัมมนา “เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค” ส่งเสริมศักยภาพวัยเกษียณเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

  • 04 ต.ค. 2562
  • 1506

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สวพ. จัดการอบรมสัมมนา เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค สำหรับกลุ่มข้าราชการ ข้าราชการเกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐด้านการสรรหาบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสูงวัยมีทางเลือกในการหางานที่ตรงใจ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสรรหาบุคคลมีช่องทางใหม่ในการสรรหาผ่านเทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 177 ท่าน ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

 

 

 

 

กิจกรรมการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม และมีการอภิปรายในหัวข้อ ศักยภาพและโอกาสทำงานหลังเกษียณของคนรุ่นใหญ่  โดยนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. , คุณสุระชัย ธีรวิจารณญาณกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) , คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ JOBBKK.COM อุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย , คุณวิยะดา ฐานวีร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด และคุณสนาม ลำพึงคิด ผู้แทนกรมการจัดหางาน

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ทีมวิทยากรจากบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ยังได้บรรยายและฝึกปฏิบัติ การใช้งานระบบหรือ Platform จัดหางานไฮเทค ในหัวข้อ ระบบจับคู่งาน AI อัจฉริยะ : หางานที่ชอบและคนที่ใช่ ซึ่งทางเว็บไซต์ JOBBKK.COM ได้จัดทำระบบหางานและสมัครงานที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้สูงวัย  และเป็นอีกหนึ่งประเภทงานที่รองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่เปิดรับสมัครผู้สูงวัยเข้าทำงาน พร้อมแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมตอบคำถามอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้ออื่นๆจากผู้ให้บริการด้านการหางาน เช่น ระบบจัดหางานผู้สูงวัยและเรซูเม่ที่ไม่ธรรมดา ซึ่งการจัดอบรมสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของข้าราชการเกษียณ การพัฒนาฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุ และศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top