กทม. ประกาศมาตรการเพิ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID19

  • 11 พ.ค. 2563
  • 560

ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2563 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.

กรุงเทพมหานครประกาศมาตรการเพิ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ดังนี้

 

 

1 สำนักงานเขต ในวันราชการ เปิดบริการงานทะเบียนเวลา 08.00 - 16.00 น.  

แจ้งเกิด ตาย ตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนราษฎร สำเนาทะเบียนบัตร จดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (งดวันหยุดราชการ ยกเว้นแจ้งเกิดหรือตาย)

 

2 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านโชห่วย ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ร้ายขายอาหาร ร้ายขายเครื่องดื่ม ทั้งในคูหา รถเข็น และแผงลอย เปิดให้บริการ เวลา 05.01 - 24.00 น. เริ่มตั้งแต่ 2 เม.ย.2563

 

3 ปิดบริการสวนสาธารณะทุกแห่ง ในส่วนของกทม.และเอกชน รวมทั้งสวนชุมชน หมู่บ้าน ตั้งแต่ 2 – 30 เม.ย.2563

 

4 ยกเว้นค่าเช่าแผงค้า ห้องสุขา ที่จอดรถในตลาดของกทม. ตั้งแต่ มี.ค. 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนตลาดนัดจตุจักร กทม.จะทำหนังสือขอยกเว้นค่าเช่าจาก รฟท.

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล  :  FB ไทยคู่ฟ้า
 
คลิกหางานด่วน

คลิกสมัครเรซูเม่ด่วน

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top