3 เม.ย. 2563 เคอร์ฟิวทั่วประเทศ เวลา 22.00 – 04.00 น.

  • 11 พ.ค. 2563
  • 525

3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  

ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

กลุ่มยกเว้น ได้แก่

ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร

ผู้เข้าออกเวรผลัดกลางคืน

ผู้เดินทางมาจาก หรือไปท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งต่างๆ

ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร

ขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์

ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พัสดุภัณฑ์

ขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออก

ขนย้ายประชาชนไปสู่พื้นที่ควบคุม

 

นอกจากนี้ กรณีมีประกาศสำหรับจังหวัด พื้นที่ หรือสถานที่ใด โดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศนั้นต่อไปด้วย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล  :  FB ไทยคู่ฟ้า

 

 

คลิกหางานด่วน

คลิกสมัครเรซูเม่ด่วน

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top