JOBBKK.COM ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพิ่มช่องทางเข้าถึงงานกว่า 2 แสนตำแหน่ง

  • 30 มิ.ย. 2563
  • 1705

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.) บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการจัดหางาน ภายใต้กิจกรรม “สานพลังประชารัฐสู้ภัยโควิด – 19 เพื่อคนไทยมีงานทำ” ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานพร้อมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้ลงนามและกล่าวรายงาน ,นางสาวเนาวรัตน์ อัศวีนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นผู้ลงนาม ,นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ,นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในกิจกรรม

 

 

 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการจ้างงาน ภาคธุรกิจหลายแห่งปิดกิจการ ประชาชนถูกเลิกจ้าง กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน จึงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ว่างงาน ให้สามารถกลับมามีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้

การจัดกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน แสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้เข้าถึงแหล่งการจ้างงานที่หลากหลายและมีคุณภาพ เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสคัดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการรวบรวมตำแหน่งงานว่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของประเทศ โดยสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มบริษัทจัดหางานที่เคยสร้างความร่วมมือด้านการจัดหางาน เมื่อปี 2559 และปี 2560

 

สำหรับแนวทางความร่วมมือ จะมีการแลกเปลี่ยนป้ายประกาศ หรือ Banner เพื่อนำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ SMART JOB และบริษัทจัดหางาน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของทั้งสองฝ่าย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ทันที และทางด้านบริษัทจัดหางาน จะสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านแรงงาน และข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้กรมการจัดหางานได้รวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานว่างทั้งหมดมาประมวลผล และนำไปวิเคราะห์ความต้องการแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

จากวิกฤติโควิด - 19 ส่งผลให้แรงงานในหลายอาชีพต้องว่างงาน ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงตำแหน่งงานที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งคุณภาพ ทั้งตำแหน่งงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะครอบคลุมผู้มีทักษะตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูง

 

ทั้งนี้ ตำแหน่งงานที่หน่วยงานภาครัฐได้รับแจ้งในขณะนี้ มีจำนวน 59,600 ตำแหน่ง ขณะที่ภาคเอกชนมีจำนวน 143,300 ตำแหน่ง ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้กว่า 202,900 ตำแหน่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้แรงงานได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็วแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top