JOBBKK.COM ร่วมเสวนาวิชาการ “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal

  • 10 พ.ย. 2563
  • 420

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต พร้อมเผยผลสำรวจและวิจัย 10 สมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรไทย ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

 

 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21”

 

 

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JOBBKK.COM และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย และคุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

 

 

ร่วมพูดคุยถึง “ผลงานวิจัยกับมาตรฐานทักษะของคนทำงานที่ภาคธุรกิจไทยต้องมี” ซึ่งมีอยู่ 10 สมรรถนะที่ได้มีการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต (Future Competency Assessment System) ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรธุรกิจไทยขึ้นมาแล้ว และได้มีการเผยแพร่สู่องค์กรไทยผ่านงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ โดยมุ่งหมายให้ 10 สมรรถนะดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานวัดระดับความพร้อมความเชี่ยวชาญในสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตของตลาดแรงงานไทย

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการในยุค New Normal”  และ ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ True Digital Academy ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Digital Literacy ทักษะสำคัญเมื่อเทคโนโลยีอยู่รอบตัว”

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top