แค่ใจรักสุขภาพ และหลงไหลในการบริการ...ก็มีงานทำแล้ว

  • 05 เม.ย. 2560
  • 7139

 

นับเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ที่ JOBBKK.COM ได้สัมภาษณ์ คุณ เมษยน เด่นเกรียงไกร Human Resources & Operations Director บริษัท We Fitness Society ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขาในกรุงเทพฯ และกำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง เนื่องจากมีโครงการ การขยายสาขาเพิ่มเติม แน่นอนว่าสิ่งที่พนักงานทุกคนของ We Fitness Society จะได้รับ คือ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสุขภาพที่ดี ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ We Fitness Society นั้น เพศ อายุ ประสบการณ์ หรือวุฒิการศึกษาไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่คุณต้องมี............

อยากมีงาน และมีความสำเร็จ พร้อมสุขภาพดีเป็นรางวัลพิเศษ ห้ามพลาดเด็ดขาด ! ไปทำความรู้จักกับ We Fitness Society กันเลย !!!

 

 

 

“สร้างสังคมคนรักสุขภาพ เน้นการบริการที่เป็นเลิศ ส่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพเกินความคาดหมาย”

ทำไมต้อง We Fitness Society ?

บริษัทของคนไทย  รู้จักคนไทยด้วยกันมากกว่า ทำให้เข้าใจกันมากกว่า จึงสามารถดูแลทั้งในส่วนของลูกค้าและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับพนักงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

การบริหารงานเชิงคุณภาพ  เป็นการบริหารงานยุคใหม่ ซึ่งองค์กรไม่ได้มีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกับองค์กรทั่วไป แต่มีฝ่าย “We Employee Care Center” หรือฝ่ายดูแลและพัฒนาพนักงาน  พนักงานจึงทำงานอย่างมีความสุข มีโอกาสเติบโตและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

สวัสดิการมากกว่า 32 รายการ สิ่งที่องค์กรเน้นคือเรื่องของ “การบริการ” และ “สุขภาพ” ของพนักงานเป็นหลัก พนักงานทุกคนจึงมีสุขภาพดี เพราะ WE Fitness Society เชื่อมั่นว่า เมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดี และใส่ใจในการบริการ พวกเราก็จะส่งมอบผลลัพธ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อสร้างสังคมคนรักสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข คือสิ่งที่องค์กรส่งมอบให้กับพนักงานทุกคน โดยเริ่มจากการส่งมอบสุขภาพที่ดี และเมื่อสุขภาพดี ความสุขและรอยยิ้มก็จะตามมาอย่างแน่นอน 

 

 

 

“ไม่ได้ดูแลแค่พนักงาน ครอบครัวของพนักงานก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย”

พนักงานในองค์กรได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ หรือการเข้ารับบริการ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของตัวพนักงานเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

และครอบครัวของพนักงานก็คือกำลังใจในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงส่งมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับครอบครัวของพนักงานเช่นกัน และจากการตรวจสุขภาพประจำปีที่ผ่านมา พนักงานขององค์กรเกือบ 90 % ก็มีสุขภาพที่ดีมากด้วย

 

 

 

“พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา”

เมื่อใดที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การตัดสินใจจะไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด หรือคนใดคนหนึ่ง แต่จะมาจากทีมบริหาร คณะทำงาน รวมถึงการให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และเสนอแนวความคิดที่จะนำมาใช้ในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร สร้างความภาคภูมิใจ และบรรลุความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน

 

 

 

“มีการพัฒนาทุกช่วงตำแหน่งงาน เพื่อการเติบโตในสายอาชีพ”

หน้าที่ขององค์กรคือการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำความสำเร็จมาให้กับพนักงานทุกคน พนักงานขององค์กรจะได้รับโอกาสในการเติบโตในทุกตำแหน่งงานอย่างรวดเร็ว 

 

 

สิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร คือการได้เห็นว่าพนักงานมีโอกาสนำสิ่งที่ได้รับจากองค์กรไปพัฒนาเพื่อต่อยอดความสำเร็จในสายอาชีพต่อไป และมีความภาคภูมิใจว่ามาจาก We Fitness Society  

 

 

 

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ขอเพียงให้พนักงานทุกคน รักในสุขภาพ มุ่งมั่น ใส่ใจในการดูแล สร้างความสุข สร้างสุขภาพที่ดีให้ท่านสมาชิก และพร้อมที่จะส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ ก็ถือเป็นรางวัลและความสำเร็จที่สำคัญยิ่งของพนักงานแล้ว

 

“เราทำออฟฟิศ เราทำบรรยากาศในสไตล์ที่คน Gen Y ชอบ”

องค์กรมีความยินดีที่พนักงานในองค์กร 90% เป็น Gen Y เพราะข้อดีของบุคคล Gen นี้ คือ มีความรักอิสระ เปิดกว้าง พร้อมรับการพัฒนาและพร้อมรับฟังคำติเตียน ซึ่งข้อดีเหล่านี้เป็นจุดเด่นที่จะช่วยเสริมให้การพัฒนาบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะองค์กรต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจพนักงาน แล้วนำมาใช้ในการบริหารบุคคลเชิงลึกพร้อมกับสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กรและต่อยอดความก้าวหน้า นำมาซึ่งความสุขของพนักงานทุกคนอย่างยั่งยืน

 

 

 

 เพศ อายุ ประสบการณ์ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ต้องมี PASSION แสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการและรักสุขภาพ ” 

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรคนรักสุขภาพ เพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่วุฒิการศึกษา ไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการพิจารณาเข้าทำงาน ประเด็นสำคัญของผู้ที่สนใจร่วมงานกับองค์กรต้องมี PASSION ที่แสดงความมุ่นมั่นด้วยใจรักในการบริการ และมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพอย่างแท้จริง   

 

เพราะความโดดเด่นขององค์กรคือคุณภาพของพนักงาน องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับพนักงานนั่นเอง

 

“พนักงานจะต่อยอดความสำเร็จ และได้รับความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร”

องค์กรมีโครงการ Training Road Map เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ พัฒนาและต่อยอดความสำเร็จให้พนักงานในทุกระดับ จากทีมงานคุณภาพ TEAM – WE ACADEMY ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

We Fitness Society ได้รวบรวมผู้มีคุณสมบัติในทุกแขนงและมีความพร้อมในการส่งมอบความรู้ ทักษะและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน และความภาคภูมิใจของ WE Fitness Society ก็คือการได้เห็นความสำเร็จของพนักงานในองค์กรทุก ๆ คน

 

 

 

 

เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า We Fitness Society ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานเป็นอันดับแรก ทั้งในเรื่องงานและสุขภาพ ซึ่ง 2 สิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องการ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์เรามีความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริง และเมื่อมีความสุข การทำงานของพนักงานย่อมมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและพนักงานไปพร้อมๆ กันนั่นเอง   

 

 

 

“We Fitness Society เปิดรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสังคมคนรักสุขภาพ”

ช่องทางการรับสมัครงาน

1.เว็บไซต์ JOBBKK.COM

2.ส่งประวัติมาที่ [email protected]

3.สมัครด้วยตนเองที่ We Fitness Society (สำนักงานใหญ่เมเจอร์ รัชโยธิน อาคารอะเวนิว ชั้น 4) 

4.สอบถามรายละเอียดในการสมัครงานได้ที่เบอร์ 091-7725040 / 091-7726945 / 02-7983939

Web Site : http://www.wefitnesssociety.com/we-fitness/

Facebook : https://www.facebook.com/WESociety/

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top