วาไรตี้

  • เกษตรฯอัดฉีดเงิน 4 พันล้าน มุ่ง...
    “เกษตร” ทุ่มงบ 4,103 ล้านบาท ผลักดันสหกรณ์แนวชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้วและสงขลา เป็นแหล่งรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรพ...
    อ่านต่อ
     0    2105       
ทั้งหมด 1 รายการ
แสดงผล