• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นนทบุรี , เมืองนนทบุรี
บริษัท โปร พาวเวอร์ เทค จำกัด
ช่างติดตั้งงานระบบ M&E และระบบไฟฟ้าสื่อสาร
1 ออกไซค์งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานระบบไฟฟ้า 2 งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศควมคุมความชื้น ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งานเดินสายไฟติดตั้งอุปกรณ์ 3 มีการวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ บริหารควบคุมงานระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแบบ งบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด 4 ประสานงานและปฏิบัติงานต่างๆ ให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 5 จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 6 ออกแบบงานระบบ m&e 7 ทำงานวันจันทร์ เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
กรุงเทพมหานคร , เขตภาษีเจริญ
บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด
QA Pharmacist
1 รับข้อร้องเรียนปัญหาทางคุณภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตระหว่างการผลิต 2 จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพในส่วนการประกันคุณภาพ 3 ประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางป้องกัน 4 จัดทำ product history record 5 จัดทำและอัพเดทข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ผลิตยา กิจกรรมการผลิตยา ตามที่ระบุในใบอนุญาต รายชื่อยาที่ผลิตทั้งหมด 6 จัดทำระบบการจัดการ จัดเก็บ ควบคุม ทำลายเอกสารควบคุมคุณภาพทั้งใน รูป soft file และ hard copy 7 ร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ตรวจสอบกระบวนการผลิต การจัด การวัตุถุดิบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน gmp 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 737 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top