• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , ทุกเขต
บริษัท ยูนิคเทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1 รับผิดชอบดูแลการจัดซื้อสินค้าจากประเทศจีนและภายในประเทศ 2 ประสานงานเรื่องการสั่งซื้อ ปัญหาคุณภาพสินค้า และตามสินค้าที่สั่งซื้อกับร้านค้าหรือโรงงาน 3 หาแบบร้องเท้าใหม่ๆ เพื่อส่งให้โรงงานออกแบบและผลิต 4 วิเคราะห์ยอดขายเพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือตามสินค้าที่ขายดี 5 ติดตามการจัดส่งสินค้ากับผู้ผลิตเพื่อให้ได้รับสินค้าตรงตามกำหนดและมาตรฐาน 6 ทำการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่เข้ามา จัดทำรายงานการตรวจสินค้าให้กับแผนก qc และทำเรื่องเคลมในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ดูแลติดตามประสานงาน เอกสารการนำเข้าสินค้า ด้วยความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ได้รับเอกสารทันเวลาเพื่อเคลียสินค้า 8 ถ่ายแบบสินค้ารุ่นใหม่ อัพเดต shoelines database 9 ทำรายงานสินค้า bestseller ประจำเดือน 10 ดูแลห้องโชว์สินค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 11 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง
กิ๊ฟท์ไวซ์เอเชีย
พนักงานจัดซื้ออาวุโส (Senior Purchase)
1 จัดหาสินค้าจากผู้ขายในต่างประเทศ จัดทำฐานข้อมูลสินค้าและผู้ขาย 2 เจรจาต่อรองในด้านราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน เปรียบเทียบก่อนอนุมัติซื้อ 3 สรรหาสินค้าใหม่ๆจากผู้ขายที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจนสามารถปิดการขายได้ 4 ดูเเลเเละกำกับการทำงานของน้อง junior จัดซื้อให้ได้ตามเป้าหมายทีม 5 ติดตามงานและควบคุมให้ผู้ขาย จัดส่งได้ตรงตามแผนและเวลาที่กำหนด 6 แนะแนวทาง วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษาทีมในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบราคาก่อนอนุมัติซื้อ 7 ดำเนินกิจกรรมลดต้นทุน จัดทำรายงานการลดต้นทุน และการจัดซื้อประจำเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 978 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top