หางานบริหาร/ผู้จัดการ

รวมประกาศรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำทั้งหมดในสาขาอาชีพ บริหาร/ผู้จัดการ คุณภาพอัปเดตใหม่ทุกวัน

  • อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน บางกอกสหประกันชีวิต  (มหาชน) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์ (ACTUARY MANAGER)

ปรับปรุงทบทวนเบี้ยประกัน แบบและข้อความ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบการคำนวณอัตราเบี้ย และมูลค่ากรมธรรม์ ตรวจสอบรายงาน ปช ต่างๆ ส่ง คปภ เช่น ปช1 2 ปช3 และ ปช อื่นๆ และรายงานของสมาคมประกันชีวิต เป็นต้น จัดทำอัตราเบี้ยประกันกลุ่มและเก็บข้อมูล ตรวจสอบอัตราเบี้ยและมูลค่ากรมธรรม์เข้าระบบเพื่อออกกรมธรรม์และอื่นๆ ตรวจสอบการคำนวณเงินสำรองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งสัญญาระยะสั้นและระยะยาวให้เพียงพอต่อเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ตรวจสอบและจัดทำ รายการ stress test รายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันชีวิต รายงาน erm และ orsa รายงานการดำรงเงินกองทุน rbc จัดทำกรอบนโยบายการประกันต่อ กรอบนโยบายความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อสมมุติฐานต่างๆ เช่น ตารางมรณะ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือสถิติการเข้ารับการรักษาพยาบาล ร่วมการประชุมอนุกรรมการคณิตศาสตร์ของสมาคมประกันชีวิตไทยและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ ร่วมประชุมคณะกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง จัดทำเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ifrs17 ติดต่อกับบริษัทประกันต่อเพื่อจัดทำสัญญาการประกันภัยต่อ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และทะเบียนความเสี่ยง การให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานภายในและผู้เกี่ยวข้อง

หางาน,สมัครงาน,งาน พระนคร ยนตรการ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตรวจสอบและควบคุมรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหาร ตรวจสอบรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ดูแลและควบคุมทีมงานบัญชี ได้แก่ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานภาษี และรายการกระทบยอดต่างๆ ควบคุมกำกับเงินสดรับจ่ายประจำเดือน เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

บริหาร/ผู้จัดการ

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 994 ตำแหน่งงาน

หางานทำ

ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพื่อหางานทำได้จากประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ โดยใช้ตัวกรองข้อมูลในการช่วยค้นหางานให้ตรงความต้องการได้มากที่สุด

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้สมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้จากประกาศรับสมัครงานที่แสดงอยู่ในรายการผลการค้นหา

บริษัทรับพนักงาน

บริษัทจะคัดเลือกรับพนักงานจากคุณสมบัติและความสามารถจากข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครได้บันทึกไว้ในระบบสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือก

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top