• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท จันทร์ 29 จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
จัดทำเรื่องในการขอใบเงนทดรองจ่ายของหน่วยงาน ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อย แล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่ายเงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงนสดย่อย จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่อไป ตรวจนับเงินสดย่อย ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย พร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย ดูแลตรวจทานการจ่ายของ supplier และเจ้าหนี้ร้านค้า สรุปรายรับ รายจ่าย จัดทำงบฯ กระแสเงินสด cash flow
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,770 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top