• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท เวิร์ทตี้ แล็บ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Manager)
จัดทำเอกสารรายรับ รายจ่าย และรายงานทางบัญชีและการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนควบคุมดูแล บัญชีรับ จ่าย และบัญชีทั่วไป สต๊อกสินค้า สรุปและยื่นแบบภาษีทุกประเภท ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จัดทำ cash flow ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำเดือน รายงานทางการเงิน งบการเงิน และรายงานผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 31 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top