• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ Import Export

รับผิดชอบเอกสารนำเข้า ส่งออก ดูแลกระบวนการนำเข้า ส่งออกให้มีความคล่องตัวและ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ส่งออก จากเอกสารวางบิลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ทำข้อมูลสินค้านำเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขายและ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า ประสานงาน การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ในการสร้างความคล่องตัวในระบบการทำงาน พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาพัฒนา การนำเข้าสินค้าต่อไป ติดต่อประสานงานทั้งผู้ขายและ ผู้ซื้อสินค้า ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งออกในการทำเอกสารให้ลูกค้า สรรหา ตัวแทนผู้ให้บริการในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเพื่อหาผู้ที่ให้บริการที่ดีที่สุดด้วยราคาที่ถูกที่สุด

หางาน,สมัครงาน,งาน ดิ่ง ไท่ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

ดิ่ง ไท่ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ BOI

ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ในด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ จัดทำเอกสารเพื่อขอเปิด l c กับธนาคารในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักรและวัตถุดิบสิ้นเปลืองจากต่างประเทศ ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักรและวัสดุ ติดต่อ ประสานงานกับตัวแทนออกของ shipping ในเรื่องเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ ดำเนินการส่งเอกสารสำคัญ ในเรื่องการทำ trust receip ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อนำเอกสารให้ตัวแทนออกของนำ ไปยื่นนธนาคารเพื่อขอรับ b l ไปผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าปล่อยสินค้าจากท่าเรือส่งเข้าโรงงาน ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานทั่งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ boi จัดทำ และควบคุมเอกสารงาน boi ทุกประเภท ดูแลการสั่งปล่อย นำเข้าวัตถุดิบ นำเข้าเครื่องจักร ตัดบัญชีวัตถุดิบ ตัดบัญชีเครื่องจักร ภายใต้สิทธิประโยชน์ boi กรณีที่เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขเนื้อหา project ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด boi ดำเนินการยื่นคำขอในระบบ single window ทั้งหมด ขอตำแหน่งช่างฝีมือเพื่อขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ ขอขยายเวลาของตำแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัวและขอตำแหน่งใหม่สำหรับช่างฝีมือที่ยังไม่มีตำแหน่งอยู่ในระบบ single window ดำเนินการยื่นแบบรายงานผลประกอบการ ตส 310 ทางอินเตอร์เน็ต อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

การค้าระหว่างประเทศ

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 231 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top