หางานวิศวกรรม

รวมประกาศรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำทั้งหมดในสาขาอาชีพ วิศวกรรม คุณภาพอัปเดตใหม่ทุกวัน

  • อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ด่วน

1 เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการใช้งาน และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ 2 ออกแบบรายงานต่างๆ โดยใช้โปรแกรม crystal report เพื่อสนับสนุนผู้ บริหารและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3 จัดทำเอกสารที่เดี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน 4 ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ จัดทำเว็บไซด์ ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 5 วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาตามการวิเคราะห์ 6 ติดต่อประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการของโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ให้บริการ 7 ตรวจสอบผลการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปก่อนการรับมอบ 8 ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 9 การให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 10 ศึกษาขั้นตอนการทำงานส่วนต่างๆของบริษัท

หางาน,สมัครงาน,งาน จำเริญแพทย์ภัณฑ์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ (Head of Medical Service Engineer)

️หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1 บริหารและดูแลการทำงานของพนักงานภายในหน่วยงานทีมช่างซ่อมฯ 1 1 ควบคุม ดูแล และฝึกอบรม พนักงานช่างให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่กำหนด 1 2 แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 2 ดูแลพัฒนาพนักงาน 2 1 สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2 2 จัดฝึกอบรมพนักงานช่างให้ซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 3 วางแผนและพัฒนาระบบการบริการหลังการขาย 3 1 จัดทำเป้าหมาย และวางแผนการบริการหลังการขาย 3 2 ให้บริการงานซ่อมและตอบคำถามกับลูกค้าเมื่อพบปัญหา 3 3 พิจารณาอนุมัติเงื่อนไขการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า 4 ควบคุมงบประมาณ 4 1 ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศในด้านทางเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการสำรองอะไหล่ 4 2 ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน 5 อนุมัติการเสนอราคา 5 1 พิจารณาอนุมัติการเบิก การรับคืน การเปลี่ยนสินค้า ใบเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อเสนออนุมัติ ️คุณสมบัติผู้สมัคร 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2 มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือแพทย์หรือตำแหน่งใกล้เคียง 5 ปี 3 พูด เขียน ภาษา ไทย อังกฤษ ได้ในระดับ ดี 4 มีความรู้ความเข้าในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และ sop 5 มีความเป็นผู้นำและสามารถจัดการความขัดแย้งได้ ️สวัสดิการ ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ อาหารกลางวันพนักงาน กองทุนเงินสะสมพนักงาน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพประจำปี รางวัลการทำงาน 10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ipd&opd ประกันสุขภาพพนักงาน ที่จอดรถพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล อุดมศึกษา งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฝึกอบรม สัมมนาประจำปี วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันลากิจ วันลาป่วย วันหยุดพักร้อน ฯลฯ วันหยุดนขัตฤกษ์ประจำปี โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี กิจกรรมปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปี เงื่อนไขสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

หางาน,สมัครงาน,งาน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ JOB HI-LIGHTS

ขอนแก่น

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจ้าหน้าที่ระดมทุนประจำพื้นที่ขอนแก่น ด่วน อบรมวันที่ 02/10/23

กรีนพีซมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงสูง ที่ไม่ชอบงานนั่งโต๊ะ แต่ชอบงานที่ได้ออกไปพบปะพูดคุยกับผู้คน พร้อมเรียนรู้พัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย โดยมีหน้าที่ สื่อสารถึงปัญหาและผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับผู้สนใจ และกระตุ้นทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนกิจกรรมโครงการ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้งานรณณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทำได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ ทำงานตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะการสื่อสารนำเสนอ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ และความเป็นผู้นำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย รายงานการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และวิเคราะห์แผนการพัฒนาทักษะและทัศนติ ร่วมกับหัวหน้าทีม ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานรณรงค์ของกรีนพีซ

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

วิศวกรรม

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,134 ตำแหน่งงาน

หางานทำ

ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพื่อหางานทำได้จากประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ โดยใช้ตัวกรองข้อมูลในการช่วยค้นหางานให้ตรงความต้องการได้มากที่สุด

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้สมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้จากประกาศรับสมัครงานที่แสดงอยู่ในรายการผลการค้นหา

บริษัทรับพนักงาน

บริษัทจะคัดเลือกรับพนักงานจากคุณสมบัติและความสามารถจากข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครได้บันทึกไว้ในระบบสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือก

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top