• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท บำรุงรักษ์เซอร์วิส จำกัด
วิศวกรคุมงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารสูง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนระบบในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดาเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมศูนย์การค้าฯ (สยามฯ)
จัดทำแผนงานบริหารงาน สรุปแผนของแผนกซ่อมบำรุงประจำปี action plan จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน ควบคุมบริหารงานสัญญาบริการ สัญญาซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง ควบคุม บริหารงานแผนกซ่อมบำรุงไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อศูนย์ฯ break down จัดทำแผนงานบริหารเครื่องจักร จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สรุปข้อมูลการใช้พลังงานร้านค้าเช่า พื้นที่ส่วนกลาง แผนงานประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารงานบุคลากรในแผนกซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ happy work place ประสานงานหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง องศ์การโทรศัพท์ สำนักงานโยธา กรมมลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กรมอนุรักษ์พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงาน ควบคุมประสานงาน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ควบคุมประสานงานการให้บริการงานซ่อมบำรุง และให้บริการอื่นๆ แก่ร้านค้าเช่า คู่ค้าเช่า สนับสนุน ดำเนินงานตามนโยบายขององค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ควบคุมการจัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน daily weekly monthly report ของแผนกซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมฯ นวัตกรรมใหม่อย่างใกล้ชิด จัดทำ tor และข้อกำหนดของงานจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,932 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top