เกี่ยวกับเรา

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งเกิดขึ้นโดยขบวนการสหกรณ์ไทยทั้ง 7 ประเภท จำนวน 2,254 สหกรณ์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกัน ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองภัยและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ รวมไปถึงบุคคลร่วมกันในครอบครัวผ่านระบบการประกันชีวิต ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตยาววัยชรา และที่สำคัญเพื่อให้เป็นสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ สำหรับเป็นทุนให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องและประสงค์จะใช้ประโยชน์จากสหประกันชีวิต ในฐานะผู้เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทจำกัดมหาชน” และเพื่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ 


พนักงานคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงานสำรองประกันภัยราคาบัญชีและสำรองประกันภัยราคาประเมิน
2. จัดทำรายงานการทดสอบความอ่อนไหวของหนี้สิน (Sensitivity Test), และรายงานการทดสอบความเพียงพอ ของหนี้สิน Liability Adequacy Test (LAT) ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และรายงานการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) เช่น การทดสอบสภาวะวิกฤต สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับปัจจัยตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสำหรับปัจจัยที่กำหนดตามการบริหารความเสี่ยง ERM/ORSA
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและข้อมูลภาพรวมของธุรกิจประกันภัย
5. จัดทำรายงานสถิติธุรกิจประกันภัยตามที่สำนักงาน คปภ.กำหนด
6. ติดต่อประสานงานสำนักงาน คปภ. และจัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน คปภ.
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี หรือหากสามารถเขียนโปรแกรม VBA / Actuarial Software ได้ดี บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ค่ายานพาหนะ
 • สวัสดิการอื่นๆ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เงินช่วยเหลือพนักงาน
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  ยูนิฟอร์ม
  การฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
  อื่นๆอีกมากมาย
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสิริพร รักผึ้ง
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 085-112-4990
  อีเมล :
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@sahalife.co.th
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณสิริพร รักผึ้ง
  บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  411 อาคาร U Tower ชั้น 5 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 145,27,207,519

  • พญาไท

  • เพชรบุรี

  • หัวหมาก
  การเดินทางเพิ่มเติม : อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ติดกับคอนโดดิไอริส
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top