เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดย


  • การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • การผลิต การเผยแพร่ ตำรา สื่อ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารวิชาการ

  • การให้คำปรึกษาแนะนำ

  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  • การอบรม จัดสัมมนา การเรียนการสอน

  • การให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

  • การตรวจสอบระบบต่าง ๆ

  • การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ

  2. รณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

  3. ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน


สินค้าและบริการ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-New Staff Orientation
-Training Needs Survey / Training Year Plan & Budget
-Training coordinate & monitoring & Training history register
-Training Matrix / Training Roadmap
-Competency , BSC/OKR/KPIs
-Development HRD Tools
-Performance Management
-Activities Communication
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
-มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • สวัสดิการอื่นๆ
  -เงินโบนัสประจำปี
  -เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  -อาหารกลางวัน
  -วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมตามอายุงาน
  -ยูนิฟอร์ม
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ภูริทรรศน์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-884-1852 ต่อ 321
  อีเมล : purithat.u@shawpat.or.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • purithat.u@shawpat.or.th
 • rudeemas.s@shawpat.or.th
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุุณฤดีมาศ , คุณภูริทรรศน์
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  141 ถ.บรมราชชนนี (ซอยบรมราชชนนี 79) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : รถเมล์สาย 170 , 183 , 539
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top