JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
15
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
14 ก.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 14 ก.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 15

เกี่ยวกับเรา

'

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อรับฟังปัญหาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้ 3. สามารถสื่อสารเพื่อให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นทั้ง Hardware, Software รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 4. เมื่อผู้ใช้พบปัญหาในการใช้งานต้องสามารถสื่อสารเพื่อแจ้งปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาการแก้ไข ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ใช้ได้ทราบและเข้าใจ 5. ดูแล ซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาให้เครื่อง server ,อุปกรณ์ Network , กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสมาคมฯ ให้สามารถใช้งานปกติตลอดเวลาการทำงาน 6. ติดตั้งเดินสายระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบเสียง CCTV ระบบ access control ระบบ Finger Scan ระบบจอภาพ projector ระบบ IP Camera และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 7. มีความสามารถในการติดตั้ง ควบคุม แก้ไขอุปกรณ์เกี่ยวกับ Network ทั้งหมด เพื่อให้เครือข่ายในสมาคมฯ มาใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น Router, Switch เป็นต้น 8. ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะเพื่อวางแผนหาแนวทางการป้องกันอย่างสุดความสามารถจากการโจมตีบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสมาคมฯ 9. ต้องสามารถติดตั้ง อัพเกรดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ด้านสารสนเทศทั้ง Hardware, Software , Operating System, Network และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิดได้ 10. ต้องสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูล กู้ข้อมูลและกำจัดไวรัส เพื่อให้ผู้ใช้ของสมาคมฯสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 11. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศทุกชนิดตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ 12. สามารถติดตั้ง ดูแลควบคุม บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาทั้ง Hardware, Softwareและระบบ Network เมื่อมีการปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างดีและมีความเหมาะสม 13. สามารถติดตั้ง ดูแลควบคุม บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สมาคมฯ นำมาใช้งาน เช่น MS-Office, Express Software เป็นต้น 14. ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งทั้ง Hardware, Softwareและระบบ Network ด้านสารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15. สามารถเขียนโปรแกรม จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในประโยชน์ของสมาคมฯ 16. สามารถจัดทำและปรับปรุงทะเบียนอุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง ทันสมัย ตรวจสอบได้ 17. สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีความเหมาะสมกับสมาคมฯได้ 18. สามารถดูแล รักษาและพัฒนาให้ระบบเครือข่ายของสมาคมฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ระบบภายใน อีเมล์ อินเตอร์เน็ต อิทราเน็ต เป็นต้น 19. วางระบบเครือข่ายของสมาคมฯ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร 20. หากมีความจำเป็นต้องมีการเบิกจ่ายเงินของสมาคมฯ เพื่ออุปกรณ์ อะไหล่ และค่าจ้างจากภายนอกต้องทำโดยสุจริตและตามขั้นตอนกฎระเบียบของสมาคมฯ 21. มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาข้อมูล รหัสต่างๆและความลับของสมาคมฯ 22. การปฏิบัติหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาและปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลงของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด 23. การปฎิบัติงานทุกครั้งต้องใช้ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีแนวทางการป้องกันปัญหาทุกครั้งเพื่อไม่ก่อให้ความเสียต่อทรัพย์สิน ผู้ใช้งานและสมาคมฯ 24. จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน 25. พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาสมาคมฯ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 26. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

IT Support

IT Support

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน)
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้บริการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อรับฟังปัญหาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้
3. สามารถสื่อสารเพื่อให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นทั้ง Hardware, Software รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
4. เมื่อผู้ใช้พบปัญหาในการใช้งานต้องสามารถสื่อสารเพื่อแจ้งปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาการแก้ไข ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ใช้ได้ทราบและเข้าใจ
5. ดูแล ซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาให้เครื่อง server ,อุปกรณ์ Network , กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสมาคมฯ ให้สามารถใช้งานปกติตลอดเวลาการทำงาน
6. ติดตั้งเดินสายระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบเสียง CCTV ระบบ access control ระบบ Finger Scan ระบบจอภาพ projector ระบบ IP Camera และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
7. มีความสามารถในการติดตั้ง ควบคุม แก้ไขอุปกรณ์เกี่ยวกับ Network ทั้งหมด เพื่อให้เครือข่ายในสมาคมฯ มาใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น Router, Switch เป็นต้น
8. ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะเพื่อวางแผนหาแนวทางการป้องกันอย่างสุดความสามารถจากการโจมตีบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสมาคมฯ
9. ต้องสามารถติดตั้ง อัพเกรดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ด้านสารสนเทศทั้ง Hardware, Software , Operating System, Network และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิดได้
10. ต้องสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูล กู้ข้อมูลและกำจัดไวรัส เพื่อให้ผู้ใช้ของสมาคมฯสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
11. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศทุกชนิดตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ
12. สามารถติดตั้ง ดูแลควบคุม บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาทั้ง Hardware, Softwareและระบบ Network เมื่อมีการปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างดีและมีความเหมาะสม
13. สามารถติดตั้ง ดูแลควบคุม บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สมาคมฯ นำมาใช้งาน เช่น MS-Office, Express Software เป็นต้น
14. ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งทั้ง Hardware, Softwareและระบบ Network ด้านสารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. สามารถเขียนโปรแกรม จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในประโยชน์ของสมาคมฯ
16. สามารถจัดทำและปรับปรุงทะเบียนอุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง ทันสมัย ตรวจสอบได้
17. สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีความเหมาะสมกับสมาคมฯได้
18. สามารถดูแล รักษาและพัฒนาให้ระบบเครือข่ายของสมาคมฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ระบบภายใน อีเมล์ อินเตอร์เน็ต อิทราเน็ต เป็นต้น
19. วางระบบเครือข่ายของสมาคมฯ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร
20. หากมีความจำเป็นต้องมีการเบิกจ่ายเงินของสมาคมฯ เพื่ออุปกรณ์ อะไหล่ และค่าจ้างจากภายนอกต้องทำโดยสุจริตและตามขั้นตอนกฎระเบียบของสมาคมฯ
21. มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาข้อมูล รหัสต่างๆและความลับของสมาคมฯ
22. การปฏิบัติหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาและปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลงของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด
23. การปฎิบัติงานทุกครั้งต้องใช้ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีแนวทางการป้องกันปัญหาทุกครั้งเพื่อไม่ก่อให้ความเสียต่อทรัพย์สิน ผู้ใช้งานและสมาคมฯ
24. จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน
25. พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาสมาคมฯ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
26. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - rudeemas.m@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุุณฤดีมาศ แสนนา
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 22/3 ม.2 ถ.บรมราชชนนี
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) 22/3 ม.2 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
โทร. 0-2884-1852 ต่อ 311
แฟกซ์. : 0-2884-1853

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 4 รายการ