เกี่ยวกับเรา

S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการตกแต่งภายใน, ธุรกิจสรรหาและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และร่าเริง


Human Resources Manager : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 30,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนงาน นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนอัตรากำลังคน และควบคุมการดำเนินงานสรรหาว่าจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• ควบคุม ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสม
• วางแผนการฝึกอบรมประจำปีและควบคุมให้มีการจัดฝึกอบรมตามแผน
• ควบคุมดูแลการจัดการสวัสดิการ การเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
• งานด้านแรงงานสัมพันธ์ การบังคับใช้ข้อบังคับการทำงานและกฎระเบียบต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• การรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาหรือข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลแก่พนักงานและผู้บริหาร
• จัดทำโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
• จัดทำเอกสารใบบรรยายลักษณะงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน (Job Description – JD)
• ดำเนินงานด้านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
• ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาพนักงานในบังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
• ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
• นำเสนอและปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
• ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานบุคคล และนำเสนอเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
• ร่วมพัฒนาระบบงาน และโครงการต่างๆ ขององค์กร ร่วมกับฝ่ายบริหารฯ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ, บริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 30 ปี
• มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 5-10 ปี หรือประสบการณ์ระดับผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
• มีภาวะผู้นำสูง ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
• มีความกระตือรือร้น แสวงหาโอกาสที่จะช่วยหน่วยงานได้เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และพรบ.แรงงานสัมพันธ์
• รักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2.) วันหยุดพิเศษเนื่องในวันเกิดพนักงาน
  3.) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
  4.) ตรวจสุขภาพประจำปี
  5.) เงินสวัสดิการ เพื่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
  6.) ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ประกัน)
  7.) อบรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : HR
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0922697455
  อีเมล : hr@since24.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@since24.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณณัฐพงษ์ ศิริวรรณวัฒนา
  บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )
  Central Tower (ชั้น 15) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สยาม

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top