เกี่ยวกับเรา

S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการตกแต่งภายใน, ธุรกิจสรรหาและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และร่าเริง


Purchasing Manager : ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการทีมจัดซื้อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
• สามารถอ่านและทำความเข้าใจแบบก่อสร้างได้และสามารถถอดปริมาณงานในแบบได้
• มีทักษะการสรรหา, เจรจาต่อรองราคาและเปรียบเทียบวัสดุและผู้ผลิตหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท
• มีความรู้ เชี่ยวชาญในด้านวัสดุ, อุปกรณ์ และผู้ผลิต ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตกแต่งภายใน ทั้งงานสถาปัตย์งานระบบและ อสังหาริมทรัพย์
• สามารถออกตรวจสอบงานภาคสนามได้
• สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้ ถ้ามีกำหนดและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
• จัดเตรียมเอกสารและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดซื้อให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกำหนดและสามารถทำรายงานสรุป และพัฒนางานด้านการจัดกลุ่ม แบ่งเกรด supplier ได้
• ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไม่สอดคล้องกับระบบคุณภาพรวมถึงวางมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
• จัดทำแผนงานด้วย MS Office และโปรแกรมที่บริษัทใช้เพื่อประกอบการเสนอราคาและการดำเนินการ
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตกแต่งภายใน, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการประสานงานกับทั้ง supplier และ owner ได้ และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, MS Project, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
• มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งต่างๆ และวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
• มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้
• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการถอดแบบ,ประมาณราคาและงานระบบวิศวกรรมจะพิจารณาผลตอบแทนเป็นพิเศษ
• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : เพลินพิศ รานุรักษ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0644042655
  อีเมล : hr@since24.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@since24.com
 • คุณณัฐพงษ์ ศิริวรรณวัฒนา
  บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )
  Central Tower (ชั้น 15) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ชิดลม เพลินจิต

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top