ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดบริษัทสามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัด หรือในนาม "SAMCO" ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ตั้งแต่ปี พศ. 2531 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 30 ปี ปัจจุบัน SAMCO ได้ขยายการผลิตสำหรับสินค้าพิเศษเพื่อรองรับโครงงานภาครัฐ เช่น คานสะพาน Box Girder, Plank Girder, Corrugate Concrete Sheet Pile และอื่นๆSAMCO ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อความพร้อมในการรับงานที่มีปริมาณมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกภาคส่วนปัจจุบัน SAMCO สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี และมีโรงงานหล่อเสาเข็มที่ทันสมัย 3 แห่ง (สระบุรี, ระยอง และราชบุรี) ด้วยกำลังการผลิตรวมมากกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ด้วยปรัชญา ความมุ่งมั่นที่บริหารงานด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดย นายเรืองวุฒิ กิจธารทอง ที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง SAMCO ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทีสามารรับน้ำหนักตามข้อกำหนดของการออกแบบและสามารถส่งมอบงาน พร้อมบริการติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ของ SAMCO เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO9001: 2015 จาก LMS เราคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการ พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละงานมาโดยตลอด SAMCO มีคำขวัญ "SAMCO I'm Piling" ทั้งนี้เพื่อความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเฉพาะจาะจง เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง SAMCO มีแท่นผลิตเสาเข็ม 19 แท่นผลิต บนเนื้อที่โดยรวม3ไร่ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีกวามรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจกับบริษัทฯ 


จป.วิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่ นนทบุรี) ด่วน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เทศบาลนครปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า (ที่ได้รับรองหลักสูตร)
- มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน
- สามารถติดต่องานกับหน่วยงานราชการได้
- ทักษะการวางแผนงาน
- มีทักษะการเป็นวิทยากร
- สามารถเริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1 .โทรศัพท์ + internet
  2. ประกันอุบัติเหตุ
  3. ปรับเงินประจำปี
  4. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  5. กระเช้าเยี่ยมไข้
  6. โครงการเงินกู้ยืม
  7. ทุนการศึกษาบุตร
  8. ชุดยูนิฟอร์ม (เสื้อโปโล)
  9. ตรวจสุขภาพประจำปี
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : พิมรภาภรณ์ ธนาศิระพิศุทธ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0838206890
  อีเมล : pimraphaphon@samco-piling.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • pimraphaphon@samco-piling.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณพิมรภาภรณ์ ธนาศิระพิศุทธ์ (HR)
  บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
  22/100 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : นั่งวินเข้าซอยสามัคคี 29 มาทางหมู่บ้านนิชา บริษัทจะอยู่ตรงข้ามสามัคคีเพลส
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top