ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

Raks Thai Foundation (CARE Thai) - Member of CARE International หรือ มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 โดยดำเนินงานสานต่องานของ CARE International ในการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงช่วยเหลือบุคคลที่ขาดโอกาส ภายใต้โครงการเพื่อสังคม 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเด็กและเยาวชน/  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ(ป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย)/ ด้านการส่งเสริมธุรกิจชุมชนและส่งเสริมด้านอาชีพ/ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเราให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่ทุกคน และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างงาน โดยไม่คำนึงถึงศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ อายุ ความพิการ ความทุพพลภาพ สถานภาพการสมรส หรือสถานะทหารผ่านศึก และอื่นๆการรับสมัครงานทั้งหมดของมูลนิธิรักษ์ไทย (แคร์ไทย) รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและการรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เรากำหนดให้พนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าร่วมในโครงการเปิดเผยการประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงาน ทางมูลนิธิจะมีการร้องขอข้อมูลอ้างอิงตามโครงการและตามนโยบายที่เป็นความมุ่งมั่นของเราในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงประโยชน์และการคุกคามทางเพศ การคุ้มครองเด็ก และความมุ่งมั่นในความเสมอภาคทางเพศ เน้นความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน และการต่อต้านการทุจริตและการฉ้อฉล*หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในระดับอื่น ผู้สมัครและพนักงานจะได้รับแจ้งเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมอีกครั้ง


สินค้าและบริการ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ(Technical Assistant) ประจำอุดรธานี

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี(เมืองอุดรธานี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- การหนุนเสริมกระบวนการทำงานของ SR ด้านการบริหารงานโครงการ การติดตามและสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินงาน การรายงานผล การวิเคราะห์สรุปบทเรียนและการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรค
- การหนุนเสริมความรู้ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขององค์กรรับทุนรอง ด้าน HIV-AIDs,TB และอื่น ๆ ทักษะปฏิบัติงานในกลุ่มประชากร MSM TGW ของเจ้าหน้าที่ SR ภายใต้โครงการสตาร์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากร ด้วยชุดบริการ RPTTPR
- การประสานงานเชื่อมโยงภาคีสำคัญในกลุ่มประชากร ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการเชื่อมต่องานเชิงบูรณาการและการส่งต่องานกับระบบบริการภาครัฐ เช่น KPLHS,DIC,PCM
- การสนับสนุนองค์กร SR ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนพิเศษ หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโครงการและองค์กร SR การส่งต่อเคส การร้องเรียนการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งในพื้นที่
- การผลักดันกลไกและร่วมประชุมกับจังหวัด ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นสุขภาพและเอชไอวีเอดส์ เชื่อมโยงระบบบริการที่เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมาย MSM,TGW,MSW และ PWID ให้เข้าถึงสิทธิบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 3

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีทักษะและประสบการณ์ การปฏิบัติงานกับกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศและผู้ใช้สารเสพติด
- มีทักษะด้านการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข และองค์ภาคประชาสังคมในการสร้างเครือข่ายต่อการดำเนินงาน
- มีทักษะในด้านการหนุนเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรรับทุนรอง
- มีทักษะด้านการเขียน เช่น การสรุปบันทึกการประชุม การเขียนรายงาน การติดตามผลโครงการ
- มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. เงินเดือน เดือนที่ 13
  5. การปรับเงินเดือนประจำปี
  6. สวัสดิการเยี่ยมไข้
  7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
  8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ
  9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)
  หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์
  เวลาเข้างาน
  07.00-16.00 น.
  08.00-17.00 น.
  09.00-18.00 น.

  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : HR

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0806601999

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม

  มูลนิธิรักษ์ไทย

  185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • 3, 44, 52, 90, 97,
   117, 524

  • สะพานควาย อารีย์

  • สวนจตุจักร กำแพงเพชร

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top