บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 • 1888

เรากลุ่มบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอชีย ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม สำหรับสัตว์ และนอกจากนั้นยังให้บริการทางด้านวิชาการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราก้าวสู่ปีที่ 23 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 3 ของธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยเรามี 8 บริษัท และต่างประเทศ มี 6 บริษัท ( 6 ประเทศ ) ในเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป'


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • รับผิดชอบในการขายสินค้าและเก็บหนี้ รวมถึงหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - ค่ายานพาหนะ
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • หากท่านเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีพลังการทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด และมีความต้องการความก้าวหน้า และรายได้ที่ท่านพอใจ เรา VET PRODUCTS POULTRY ในเครือ VET PRODUCTS GROUPS กลุ่มบริษัทชั้นนำ ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ปีก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือท่านให้สมปรารถนา ดังที่ได้ตั้งความหวังไว้ เรา VET PRODUCTS POULTRY ยินดีต้อนรับท่านเพื่อร่วมงานกับเรา ในตำแหน่ง Technical Sales Representative (Poultry) ประจำประเทศพม่า ซึ่งเราสามารถสนับสนุนท่านให้ท่านได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งความหวังไว้ หากท่านมีความประสงค์จะประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา อย่าช้า รีบสมัครเข้ามา โอกาสเป็นของท่านแล้ว

  หน้าที่หลัก

  1. เสนอสินค้าและขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  2. นำเสนองานทางด้านงานขายและการตลาดให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิเช่น สินค้า ราคา โปรโมชั่น รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์
  3. รักษาฐานตลาดเดิมและขยายฐานตลาดใหม่
  4. รับผิดชอบในการเก็บหนี้จากลูกค้าตามเป้าหมาย และติดตามหนี้ค้างชำระ และสัญญาซื้อขายโดยประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
  5. เสนอข้อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดจากลูกค้า
  6. ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านงานขายและการตลาดของคู่แข่ง
  7. เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ อาทิเช่น โรค การจัดการ อาหาร สายพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง
  8. จัดทำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่พนักงานขายรับผิดชอบ
  9. ให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าทั้งในเรื่องของวิชาการ สินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ
  10. ดูแลและรักษาทรัพย์สินของบริษัท อาทิเช่น รถยนต์
  11. ประสานงานระหว่างบริษัทในเครือ ลูกค้า และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่น งานเกี่ยวกับการขายซึ่งต้องประสานงานกับผู้ดูแลของบริษัทฯ อื่น ๆ ในเครือ, กิจกรรมทางสังคม
  12. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย (Forecast รายงานการปฏิบัติงาน)
  13. จัดประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ
  14. นำเครื่องมือด้านงานขาย เช่น โบรชัวร์ ,โปรโมชั่น ,เครื่องมือด้านวิชาการ , การให้คำปรึกษา ไปใช้อย่างครบถ้วนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและลูกค้า
  15. สร้างภาพพจน์ที่ดีของบริษัท และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  16. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต / สัตวศาสตร์บัณฑิต
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ มีทักษะในสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  3. มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า
  4. มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ ใส่ใจเทคโนโลยี มีความละเอียดรอบคอบ
  5. หากมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาพม่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถปฏิบัติงานที่ประเทศพม่า หรือกลุ่มประเทศอาเซียนได้
  8. หากเป็นเพศชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


  รายได้และสวัสดิการ

  1. เงินเดือนประจำ
  2. ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ
  3. ค่าที่พัก
  4. โบนัส
  5. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
  6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7. การฝึกอบรมและพัฒนา
  8. สัมมนานอกสถานที่
  9. ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่าย HR
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เวทโปรดักส์ กรุ๊ป3300/121-124 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.vetproducts.co.th
โทร. 029374888 ต่อ 216
อีเมล recruitment@vetproducts.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 53


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
4 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน