• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด
นักกายภาพบำบัด ด่วน
1 เรียนรู้ตัวผลิตภัณฑ์และวิธีใช้อุปกรณ์ในการวัดเท้าตามหลักกายภาพและการทำงานของ program วัดเท้า 2 ตรวจวัดเท้า และประเมินสุขภาพเท้า อธิบายตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งเขียนรายงานผลการตรวจวัดเท้า 3 ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า และบริการการขายรองเท้าและแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าร่วมกับพนักงานขาย 4 ตรวจเช็คแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าที่ทำเสร็จ 5 สามารถใช้ softwear program เพื่อรายงานการขาย ดูแลสต๊อกสินค้า และงานเอกสารของแผนก 6 รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อหาทางช่วยเหลือ และสามารถปรับแก้แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าได้ตามลักษณะของปัญหา 7 ติดตามผลการใช้งานของแผ่นรองใต้ฝ่าเท้ากับลูกค้าเป็นรายบุคคล 8 สามารถไปปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า หรือจัดงานโปรโมชั่นได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 9 สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในกรณีที่จำเป็น 10 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด
หัวหน้าแผนกควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ic
1 เป็นพยาบาลรับผิดชอบงานด้าน ic ของโรงพยาบาล 2 วิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสเกิดการติดเชื้อที่ครอบคลุมทุกบริการและทุกพื้นที่ ที่มีผลต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 3 สร้างความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในองค์กรทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับพันธมิตร ผู้ป่วย และครอบครัว 4 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่บุคลากร แพทย์ ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล ผู้ป่วย 5 ผู้ทำหน้าที่นี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ และมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจน โดยมี อำนาจที่จะใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือดำเนินการศึกษาเมื่อรับรู้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาล ฯลฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 131 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top