• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , ทุกเขต
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขาย sale manager
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเติบโตของธุรกิจที่มีกำไรผ่านรูปแบบการจัดจำหน่ายและธุรกิจต่างๆ พัฒนาจัดการและเพิ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกำไรกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายและโครงการสำหรับกลุ่มแบรนด์ การจัดการรายงานโดยตรงในการบรรลุงบประมาณการขายและความคาดหวัง พัฒนาแผนการขาย งบประมาณและประสานงานกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ใช้กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุงบประมาณการขายและกลยุทธ์การเติบโต ช่วยในการสร้างและปรับราคาขายโดยการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการแข่งขันและอุปสงค์และอุปทาน ติดตามและให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผสมผสานเทคนิคการตลาดใหม่แคมเปญโฆษณาการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัย นำและพัฒนารายงานโดยตรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายเป้าหมายติดตามประสิทธิภาพและขั้นตอนต่างๆ ตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย การคาดการณ์การขาย แนวโน้มการตลาด ฯลฯ เพื่อรายงานให้กรรมการทราบเพื่อช่วยในการวางแผนและการจัดการแบรนด์หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
sale after care ประจำvertex clinic
1 คอนเฟิร์มกับลูกค้าก่อนที่จะถึงเข้ารับหัตถการ 2 แนะนำสินค้าหรือproductให้กับลูกค้าได้ 3 แนะนำข้อมูลก่อนและหลังของการรับบริการของทางคลินิกได้ 4 ถ่ายรูปเอกสารต่าง ๆ ให้ผูัที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 5 จองลงคิวแพทย์ แพทย์ดมยา และ แพทย์ผู้ผ่าตัด 6 ดูแลคนไข้ก่อนเวลาที่จะรับบริการ 7 โทรคอนเฟิร์มแพทย์ก่อนจะถึงวันให้บริการลูกค้า และโทรคอนเฟิร์มแพทย์เมื่อลูกค้ามาถึงคลินิก 8 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ เช่น เอกสารใบยินยอมก่อนเข้าห้องผ่าตัด เป็นต้น 9 ติดตามอาการลูกค้าหลังจากรับบริการไปแล้ว
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 515 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top