• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า solar cell
สำรวจงาน solar และงานระบบไฟฟ้า จัดทำเอกสาร ถอดแบบ และถอดวัสดุ bom สั่งของเข้าทำงานจากshop drawing และเบิกของงานวิศวกรรมงานติดตั้งโซล่าเซลล์ คำนวณ ถอดแบบ และประมาณราคาของระบบไฟฟ้า จัดทำรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ สอบราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมงานและวางแผนงานติดตั้งระบบไฟฟ้าsolar cell และประสานงานติดต้ังระบบไฟฟ้า solar cell ควบคุมดูแลดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลเพื่อทำการส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามสัญญา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ระยอง , เมืองระยอง
บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
seo specialist
ศึกษาสินค้าและบริการทั้งหมดของบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์ keyword ที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ติดอันดับที่ดีที่สุดบน google search engine วิเคราะห์เว็บไซต์ และ แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้คะแนน google seo score ดีกว่ามาตราฐานที่ google กำหนด เลือกใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำ seo ในแต่ละเว็บไซต์ ทำ วางแผน on page seo จัดทำ keyword mapping วางแผน ดำเนินการ และวัดผลใน metric ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม traffic จากการทำ seo วิเคราะห์คู่แข่ง และ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ google organic traffic ศึกษา อัปเดท google policy อยู่เสมอ ทำงานร่วมกับ developer และ content team จัดทำรายงานประจำเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 8 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top