• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,274 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top